SCHIJNBEWEGING ProslLus 1293 lü>GO AG Zaandam Zoals jullie weten was Schijnbeweging in druk overleg met de officiële supportersvereniging Ajax. Op zondagochtend 28 november 1993, voor de wedstrijd Ajax-Go Ahead Eagles hebben wij overeenstemming bereikt met de supportersvereniging, We zullen eerst nog even uitleggen waarom we voor deze oplossing hebben gekozen en daarna wat deze verandering precies inhoudt, Het waarom hebben we jullie al geprobeerd duidelijk te maken. De enige manier om in de toekomst nog aan toegangskaartjes te komen, is via de officiële supportersvereniging. Zij krijgen de verdeling van de kaartjes in handen. Ook voor de thuiswedstrijden is het noodzakelijk om tot een goede samenwerking met supportersvereniging Ajax te komen, vanwege het bekende Cotass-systeem, het elektronische toegangssysteem. Ons grootste bezwaar tegen de officiële supportersvereniging was, dat er te weinig georganiseerd werd, Dat gaat nu ook veranderen. De supportersvereniging gaat nu ook o.a. busreizen organiseren. Verder wordt er gewerkt aan een voor de meeste van onze leden gunstige verdeling van de kaartjes voor uitwedstrijden. Hoe het precies werkt kunnen we nog niet zeggen, maar de bedoeling is dat degenen die het meeste gaan, ook als eerste recht hebben op een kaartje, het systeem dat wij al een tijdje wilden. Na een prettig verlopen overleg zijn Schijnbeweging en supportersvereniging Ajax het volgende overeengekomen: De supportersvereniging wordt onderverdeeld in regio's. Schijnbeweging zal deel uit gaan maken van de regio Groot-Amsterdam. In de praktijk is voor jullie bijna het enige verschil de contributie-inning, Schijnbeweging zal gewoon doorgaan met de activiteiten die jullie van ons gewend zijn. De voordelen zijn zoals gezegd het verkrijgen van kaarten, het makkelijker regelen van busreizen en jullie krijgen er ook het nieuwe magazine "AjaxLife" bij. Jullie worden bij Schijnbeweging voortaan ook lid van de officiële supportersvereniging Ajax en daar moetje dan ook je contributie aan betalen. Dat gaat automatisch als je jezelf opgeeft met het onderstaand formulier. De contributie bedraagt voor seizoenkaarthouders f 35 per seizoen en voor niet-seizoenkaarthouders f 50 per seizoen, Voor het komende halve seizoen wordt een overgangsregeling verzonnen. Als we het vorige formulier al van je ontvangen hebben, staat er een ster in de hoek en hoefje dus niet nog een keer in te sturen. Als je vragen hebt, bel ons dan. Stuur het onderstaande briefje s.v.p. zo snel mogelijk op. A(fa. Ik ben al lid van de officiële supportersvereniging s' Lidnummer: Ik ben wel lid van Schijnbeweging, maar nog niet van de officiële (Post)banknummer: supportersvereniging. Lidnummer Schijnbeweging: Ik verleen tot wederopzegging machtiging aan de Ajax supportersvereniging om van mijn bovenvermeld rekeningnummer de jaarlijks te betalen contributie af te schrijven. Datum: Handtekening SAMENWERKING SUPPORTERSVERENIGING Tei

AJAX ARCHIEF

Schijnbeweging (1993) | 1993 | | pagina 13