5 Busreis_£sv - AJAX Zondag 14 februari 1993 was de competitiewedstrijd psv - AJAX.Supportersvereniging Schijnbeweging had voor 150 AJAX supporters een busreis naar deze wed strijd georganiseerd. Psv had 1250 kaarten voor AJAX supporters gereser- veer<L.De NS kon echter niet meer dan 1100 suppor ters per trein vervoeren.Er bleven dus 150 kaarten over.Theo Damen,supporterscoordinator bij de poli tie Amsterdam,heeft er voor gezorgd dat deze 150 kaarten bij een van onze bestuursleden terecht kwa men.Een voorwaarde was dat de busreis* die wij gin gen organiseren een busreis zal zijn voor supporter van alle leeftijden en uit allerlei vakken van het stadion. Vanaf dat moment was het een drukte van jewelste wanv in zeer korte tijd moest er van alles geregelc worden.Eerst hebben we alle supportersdie zich air lid hadden opgegeven,opgebeld om te vragen of ze interesse hadden om mee te gaan.Het informatienum mer Qb-8008 bood meestal uitkomst wanneer er geen telefoonnummer op het aanmeldingsformulier was ver meld (ook al werden de mensen van 06-8008 gek van ons want we hebben vele nummers op moeten vragen) In het bellen ging veel tijd zitten want veel leder waren niet thuis en werden op een later tijdstip nogmaals gebeld.Helaas hebben we niet iedereen kun nen bereiken.Door de telefoon zijn er afspraken ge maakt omtrent het komen betalen van de busreis.Dit kon zaterdag tijdens de training van AJAX en zondag voor en na de wedstrijd AJAX - sparta op het par keerterrein. We vinden het jammer dat een aantal mensen hun afspraak niet zijn nagekomen.Afspraak is immers afspraak Bellen,nogeens bellen,het geld voor de busreis innen,kwitanties schrijven,bussen regelen,eten en drinken inkopen,enquêteformulieren maken etc etc.Het was een zeer drukke week voor ons Ondanks de kou waren de supporters vroeg op het Dar keerterrein bij AJAX,waar de bussen zouden vertrek ken.De kwitantie werd ingewisseld tegen een kaartir voor bus 1,2 of 3.De bussen zouden om 11 uur ver trekken,maar kwamen pas rond half 12 aanrijden.Dit

AJAX ARCHIEF

Schijnbeweging (1993) | 1993 | | pagina 5