fcsiiïlM.ïj" Go Ahead_Eagles_;_AJAX Gp de terugreis van Deventer naar Amsterdam hebben we als supportersvereniging Schijnbeweging,voor het eerst eetwaar in de supporterstrein verkocht. Wij vinden dat de supporters de mogelijkheid moeten hebben om,tijdens en rondom een wedstrijd,wat e"ten en drinken te kunnen kopen. In het vak voor de AJAX supporters bij uitwedstrijden is er helaas nog niet altijd de mogelijkheid om (genoeg) eten en/of drin ken te kopen.Wanner er in de supporterstrein dan ook geen eet- en drinkwaar worden toegestaan,hebben de supporters lange tijd geen voedsel cq drinken tot hun beschikking. Op de terugreis van Deventer naar Amsterdam wilden we testen of ons idee aansloeg. Met de spoorwegpolitie zijn er van te voren afspra ken gemaakt.Er werd ons wel meegedeeld dat een e- ventuele voortzetting van dit initiatief zal af hangen van de gang van zaken en- de reakties tijdens de bovengenoemde terugreis. Voor deze eerste keer hadden we marsen en snickers a f 1 50 in de verkoop .Alhoewel er tijdens Go Ahead. Eagles - AJAX in het AJAXvak eetwaar te koop werd aangeboden,waren er op de terugreis toch nog een hoop supporters die trek hadden. De reakties waren positief.Veel supporters vroegen of er een volgende keer ook drinken te regelen viel.We zijn van plan een volgende keer een pakket je samen te stellen met daarin wat te drinken en verscheidene eetwaren.De spporwegpolitie vond het experiment geslaagd en vindt het prima wanneer w^j hiermee doorgaan. Het is- onze bedoeling dit te doen op de terugreis van verre uitwedstrijden.Wij denken hierbij aan wedstrijden die gespeeld worden in Groningen,Fries land en Limburg.Tijdens de terugreis van Leeuwarden naar Amsterdam (cambuur - AJAX) willen we weer wat gaan verkopen(onder voorbehoud). Tenslotte willen we de heer Meulenbroek bedanken voor zijn ®J^jwj3rkjng_. 15»Aja* Wgsnwcordlg nogvttl mn*»«evptHrtj»ligg*". uit de itlrtt# aro3*«r*n i»supportefSv»nmiging«rL ïo*i% o»n paw telegraaC eWS*M«*#e«Wrii^eiètetwKh*t I dfcrtfa bif flffcMwwr »Sa#*«w9!Sin«. ontsta» ufcd^oud» Uu-j (tïküh*;» op-d* W-side nwrg«treHm! kimt wan d« FsJd* TMficfS-

AJAX ARCHIEF

Schijnbeweging (1993) | 1993 | | pagina 4