3 Voorwoord Hier dan het eerate boekje van de nieuwe supporters vereniging Schijnbeweging. Allereerst willen we jullie welkom heten als lid van supportersvereniging Schijnbeweging.Alhoewel alles in het begin niet vlekkeloos verliep,hebben jullie toch vertrouwen in ons en hebben we op het moment al rond de driehonderd aanmeldingen. Op 12 januari 1993 zijn 7 supporters begonnen met supportersvereniging Schijnbeweging.Op 16 februari 1993 is supportersvereniging Schijnbeweging offi cieel opgericht.Het bestuur bestaat uit supporters van de vakken F,M en O.Wij willen een supportersve reniging zijn voor de supporters.Waar dat in onze mogelijkheden ligt willen we een goede band tussen AJAX enihaar supporters realiseren, Het is de bedoeling dat de leden 6 a 10 maal per jaar een boekje ontvangen.In de boekjes willen we schrijven overfde dingen die we in de afgelopen periode hebben geregeld cq over de dingen die we willen gaan regelen.fevens willen we interviews met (oud-)spelers van AJAX in de boekjes plaatsen. Door de drukte rond psv - AJAX hebben we voor dit eerste boekje geen interview kunnen realiseren. Jullie,als leden,kunnen ons ook helpen met materi aal voor de boekjes.Hoe,dat kunnen jullie lezen op pagina 7. Tijdens de terugreis van de supporterstrein van de wedstrijd Go Ahead Eagles - AJAX hebben we voor het eerst eten verkocht in de supporterstrein.Meer hier over kunnen jullie lezen op pagina 4.Over de busrei naar psv - AJAX staat vermeld op pagina 5. Alhoewel we nog maar ongeveer een maand bezig zijn, hebben we over publiciteit niet te klagen.We waren nog maar net bezig of de Telegraaf maakte al meldin vam AJAX' derde fanclub.Over de- door ons georgani seerde busreis naar psv - AJAX stond een rapportage in het"nieuws van de dag".Op 19 februari jl. waren 2 bestuursleden te gast bij het programma AT5 live. Zoals jullie op de voorkant van het boekje kunnen zien is ons postbusnummer veranderd in Postbus 1293 1500 AG Zaandam. Dit blijft ons vaste corresponden tieadres

AJAX ARCHIEF

Schijnbeweging (1993) | 1993 | | pagina 3