ERFGOED ENGELENBAK DE AFTRAP 25 Ml 'PLOMA kunnen worden aan het groeiende overzicht van de rijke clubhistorie. De Erfgoedcommissie bestond het afgelopen jaar uit de leden Wim Schoevaart, André Kraan, Hennie Schuurman, Evert Vermeer en Thijs Lindeman. De comtnissie is te bereiken via het emailadres erfgoed@ajax.nl. Een mooie, nieuwe traditie is sinds het seizoen 2010-201 I de jaarlijkse Reünie van Oud-Ajax Ileder seizoen worden de oud-spelers en -trainers van Ajax I uitgenodigd voor een thuiswedstrijd van Ajax. Rond de wedstrijd vindt een geanimeerd weerzien plaats van de coryfeeën van weleer. De reünie wordt door Ajax georganiseerd in samenwerking met hoofdsponsor Aegon.Tijdens de wed strijd verzamelen de reünisten zich in de Engelenbak om vanaf dit speciale tri bunedeel de verrichtingen van de huidige Ajacieden te bekijken. Op 7 april 2013 vond bij de wedstrijd Ajax - Heracles Almelo voor de derde maal de Reünie van Oud-Ajax 1 plaats. Een gekoesterd kleinood van de club is een vaandel uit 1900 met een afbeel ding van de mythologische held Ajax. De Erfgoedcommissie verzamelt, catalogiseert en con serveert het historisch erfgoed van Ajax. De commissie heeft door het overlijden van de leden André Kraan en Wim Schoevaart een bewogen jaar achter de rug. Zij waren twee van de belangrijkste clubhistorici. Bij de inrichting van het Ajax Museum in 1997 kwam de club tot de onthutsende ontdekking dat er maar weinig structureel bewaard was gebleven. De verzame ling van Schoevaart en Kraan vormde de basis waarop de toen opgerichte Erfgoedcommissie verder kon bouwen. De commissie beschikt tegenwoordig over een eigen ruimte in de ArenA met hoogwaardige archiefkasten. Hier bevindt zich onder andere het meer dan honderdduizend beelden omvattende fotoarchief. De digitalisering van het beeldarchief wordt professioneel uitgevoerd. De Erfgoedcommissie probeert via een inhaalslag delen van de historie terug te halen naar de club. Inmiddels hebben veel oud spelers, leden en supporters hun foto's, shirts, clubbladen, knipsels, brieven, jubileumbordjes en andere Ajax-gerelateerde items aan de club geschonken. De Erfgoedcommissie roept alle Ajacieden op hun gespaarde dierbare clubtrofeeën af te staan, zodat zij toegevoegd Een 'diploma' (bewijs van lidmaatschap) uit het jaar 1894. Het toenmalige Ajax werd in 1900 heropgericht. De oud-spelers en -trainers komen binnen over een rode loper met hun namen. George Ogararu was vorig seizoen een van de reünisten.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2013 | | pagina 25