IN MEMORIAM DE AFTRAP 13 LEDEN VAN VERDIENSTE F.M. Andriese H. Bijvank T Bogaard C.A. van Eijden D.D.W. de Groot F. Grootenboer R. Grootenboer C.C. Harms W.W. Heisterkamp EREVOORZITTER M.van Praag ERELEDEN A.R. Been sr. M.U. Coronel H.J. Cruijff H.RJ. Henrichs RJ. Keizer* A.L. van Os M.van Praag J. Swart erelidmaatschap opgezegd wijziging van de verenigingsstatuten samengevoegd tot één orgaan: de bestuurs- raad.Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 maart 2012 werden twee nieuwe leden benoemd, Maarten Oldenhof en Ronald Pieloor Met hun toetreding telde de bestuursraad het beoogde totaal van zeven leden. LEDEN VAN VERDIENSTE F.M. Andriese H. Bijvank T Bogaard C,A. van Eijden D.D.W. de Groot F. Grootenboer R. Grootenboer C.C. Harms WW. Heisterkamp M. Middendorp R.C. Ombre H.K. van Teunenbroek F.Thoolen I.Waas LM. van Wijk De bestuursraad van AFC Ajax wordt gevormd door Dick Schoenaker, Tonny Bruins Slot Jan Buskermolen, Cees Vervoorn, Ronald Pieloor, Maarten Oldenhof en Hennie Henrichs (voorzitter). Vorig seizoen ontvielen de vereniging kort na elkaar twee van haar oudste en meest gewaardeerde leden. De ereleden André Kraan en Wim Schoevaart overleden. André Kraan (22 augustus 1927 - 23 november 2012) André Kraan werd in 1940 op dertien jarige leeftijd lid van Ajax. Hij had het in zich een goede voetballer te worden en speelde in I946 in het eerste juniorenelf tal samen met onder anderen Rinus Mi- chels en Cor van der Hart. De militaire dienst verstoorde zijn droom om Ajax I te halen. Na zijn actieve periode trad hij toe tot de commissie seniorenvoetbal. In 1961 begon hij aan zijn lange bestuurs carrière; eerste twee jaar als commissaris betaald voetbal, daarna als commissaris amateurvoetbal. In 1977 moest Kraan, die twee jaar eerder was benoemd tot erelid, vanwege zijn maatschappelijke car rière stoppen als bestuurder Hij werd begeleider van Ajax 2 en trad toe tot de ledenraad. In I986 werd hij opnieuw gevraagd als bestuurder Tot I989 was hij commissaris algemene zaken en even waarnemend voorzitterVan 1989 tot 1997 was hij bestuurslid technische zaken in het bestuur-Michael van Praag. Na zijn afscheid als bestuurder bleef André Kraan een trouwe en actieve verenigingsman, onder meer als lid van het Bordjesclubcomité en de Erfgoedcommissie. In 2010 werd Kraan gehuldigd vanwege het zeventigjarig lidmaatschap van de club die 'zijn lust en zijn leven' was. Wim Schoevaart (24 maart 1918 - I januari 2013) Wim Schoevaart, afkomstig uit een promi nente Ajax-familie, werd in 1930 op twaalf jarige leeftijd lid van Ajax, waar hij ging voetballen en cricketen. Hij bracht het tot het beloftenelftal van Ajax. De cricketsport beoefende hij gedurende dertig jaar Na zijn actieve periode diende Schoevaart de club in tal van bestuurlijke functies. Hij ver vulde jarenlang de veelomvattende functie van wedstrijdsecretaris seniorenvoetbal en had onder andere zitting in de elftal- lencommissie, de ledenraad, de enquête commissie en de commissie-Gianotten, die in I988 de taak had een nieuw bestuur te formeren. Wim Schoevaart werd in 1975 benoemd tot lid van verdienste en in 1988 tot erelid. In dat jaar legde hij als zeventigjarige zijn functies neer maar hij bleef op tal van gebieden actief binnen de club. Hij beheerde onder meer de prijzenkast en het archief en had zitting in de Erfgoedcommissie en het Bordjesclubcomité. Zijn ijzeren geheugen en grote betrokkenheid bij alle aspecten van de club maakten Schoevaart tot de cultuur bewaarder van Ajax. Zijn innemende persoonlijkheid, warme belangstelling voor anderen en droge humor maakten 'meneer Schoevaart' tot een buitengewoon geliefde en gerespecteerde clubgenoot voor vele generaties Ajacieden.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2013 | | pagina 13