Ajax koestert zijn tradities Van buiten een bedrijf en van binnen een club 1946 en drie maanden later, op 27 juli, ontmoetten de leden elkaar voor het eerst in het Amsterdamse Minerva Paviljoen. Een keur aan ontmoetingen volgde en meestal kwam het gezelschap bijeen rond 18 maart, de verjaardag van Ajax. De leden van de Bordjesclub zijn mini maal vijfentwintig jaar lid van Ajax. Voor deze jaren van trouwe dienst ont vangen zij een bijbehorend bordje. Wie veertig jaar lid is, ontvangt een bordje met zijn naam erop en een lidmaatschap van vijftig jaar wordt gehonoreerd met de gouden Ajax-speld. Deze speld wordt voorzien van een bril jantje wanneer ie mand zestig jaar lid is en voor de echte doorzetters, zij die zeventig en vijfenze ventig jaar lid zijn, ligt een fraai Ajax- horloge in het verschiet. Naast de jaarlijkse bijeenkomst kent de Bordjesclub nog een andere traditie. Per keer worden namelijk een paar mannen die bij Ajax werken of zich voor de club inzetten, uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Voor velen een enorme eer, want de Bordjesclub ademt Ajax. Een van de Ajax-tradities is de nieuwjaarswedstrijd tussen Lucky Ajax en de technische staf, vooraf gaand aan de nieuwjaarsreceptie. Hier is John van den Brom (Lucky Ajax) John van 't Schip voorbij; op de achtergrond Ronald Koeman (links) en Marco van Basten (rechts). Lucky Ajax Als nieuw onderdeel van het vereni gingsleven werd in 1992 Lucky Ajax op gericht. Dit selecte gezelschap bestaat uit oud-spelers die meer dan 100 wedstrij den in het eerste elftal hebben gespeeld. De naam 'Lucky Ajax' is heel bewust ge De Bordjesclub Op 3 december 1937 deelde Ajax-voor- zitter Marius Koolhaas voor de eerste keer een bordje uit. Zo'n zestig wer kende leden met 25 jaar trouwe dienst ontvingen de later zo felbegeerde trofee. Een traditie was geboren, want nog steeds komen de mannen van de Bordjesclub jaarlijks bijeen en inmiddels hebben meer dan honderdtwintig leden een bordje ontvangen. De Bordjesclub werd opgericht in april Van buiten een bedrijf en van binnen een club: zo omschrijft voorzitter John Jaakke Ajax. Een bedrijf is Ajax nog maar kort, een club al 104 jaar. En een echte, met een bloeiend verenigings leven, een hechte onderlinge band en tradities die in ere gehouden worden. Dat de band met Ajax sterk is, blijkt ook uit het grote aantal oud-spelers dat func ties bekleedt binnen het huidige Ajax. Als trainer, als teammanager, als scout, als fysiotherapeut, als bestuurslid, als hoofd jeugdopleiding, als lid van de le denraad... in alle geledingen van Ajax vind je ze terug, de mannen met een aan zienlijk aantal wedstrijden in Ajax 1 achter hun naam én met het Ajax-gevoel in hun hart. kozen, met een knipoog naar de term die de pers in de loop der jaren zo vaak ge bruikte. Jaarlijks komen de leden van Lucky Ajax bijeen voor een groot diner dansant en ook staan er ieder jaar di verse uitjes op het programma. Gevoetbald wordt er echter ook nog. Ieder jaar spelen de oud-Ajacieden zo'n dertig wedstrijden en het grootste deel hiervan bestaat uit openings-, jubileum- of gastwedstrijden. Over het algemeen worden deze duels druk bezocht, want iedereen wil de helden van weleer aan het werk zien. augustus 2004 89

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 89