'De NV voetbalt toch niet? DeAFC Ajax voetbalt!' Frans Schoevaart (met trui om de schouders) schudt als captain van de Ajax-veteranen Blauw-Wit-aan- voerder Ed van de Kluft de hand voorafgaand aan de jubileumwed strijd tussen beide clubs ter gele genheid van Ajax' 25-jarig bestaan in 1925. In hetzelfde jaar werd Schoevaart voorzitter. Schoevaart: 'Op deze foto mocht ik met het eerste op de foto, als mascotte. Dat was het voordeel van een vader die voorzitter was. Ik ben daar 10, in 1928. Een overgangsjaar was het, met enkele oudgedienden als Jan de Natris met jongeren.' Staand vanaf links: Theo Schetters, Jan de Natris, Joop van de Puttelaar, Piet van Dijck, Piet Strijbosch, HenkTwelker, Gerrit Keizer, Dolf van Kol, Wim de Bois; gehurkt: HenkAnderiesen, Wim Volkers, Hennie Windt en Wim Schoevaart. Ajacieden Bertus Harinck, Dirk van Gelderen, Hans Schoevaart, Jan van der Heuvel en Henk Alofs schonk hij Ajax de Insulinde Cup, de hoofdprijs van een vele jaren gespeeld, vierdaags, interna tionaal Ajax-jeugdtoernooi. 'Ik werd zelf lid in 1930. Ik voetbalde - niet in het eerste, maar wel in het tweede, derde, vierde en vijfde - en speelde 35 jaar cricket. Ik kon aardig voetballen. Ik kon goed plaatsen, met rechts en links, en was redelijk tech nisch. Ik begon als midvoor. Ik scoorde ook meteen in mijn eerste wedstrijd. Daarna zakte ik af tot in de halflinie en ten slotte kwam ik achterin te staan. Dat ging toen zo, als je ouder werd en lang zamer. Tegenwoordig is het bijna an dersom. Het zijn juist de backs die het hardst moeten kunnen rennen. 'Mijn broer Bob heeft bij Ajax alleen ge cricket. Al mijn vijf zoons zijn natuurlijk bij Ajax terechtgekomen. Frank en Rolf hebben alleen gecricket. Hugo, Richard en Steven zijn respectievelijk in 1965, 1968 en 1974 als Ajacied gaan voetbal len en cricketen.' Wim Schoevaart is dit jaar 74 jaar lid. Dat hij het langst levende lid is, zal geen verbazing wekken. Op zijn twaalfde werd hij lid. Maar niet nadat hij had bewezen over het nodige talent te be schikken. Dat hij de zoon van de voor zitter was, was niet voldoende. Gelukkig kon hij ook aardig tegen een bal trappen. Schoevaart: 'Ik werd getraind door Jack Reynolds. Ajax was in die tijd eigenlijk de Reynolds-school. Hij trainde alle elftallen. Negen senioren-, plus drie junioren- en drie aspirantenelftallen. Allemaal 's avonds, want iedereen in de senioren had een baan. Hij had een sala ris van 250 gulden per maand. Dat lijkt misschien weinig, maar het was het zelfde als wat een procuratiehouder bij de Amsterdamsche Bank verdiende.' Alles behalve naamloos Frans Schoevaart, erelid sinds 1918, bleef tot zijn dood in 1955 lid van de AFC Ajax. Zonder causaal verband, maar nadien is de club sterk veranderd. Schoevaart: 'Hij heeft het begin van het betaalde voetbal nog net meegemaakt. Als ik hem nu zou moeten uitleggen wat er aan Ajax anders is geworden, zou dat niet meevallen. In zijn tijd was er bij voorbeeld nog helemaal geen kantoor. Marius Koolhaas deed alles thuis, en hij deed alles zelf. Degene die over het geld ging, Jan Oudheusden, deed ook alles thuis. Secretaris Jan Elzenga zat de kaar tjes thuis in een enveloppe te doen, of Marius Koolhaas. Allemaal 's avonds, want overdag hadden ze een baan. Moet je tegenwoordig al dat personeel op de ArenA zien. 'En verder ben ik nog een van weinigen die hebben meegemaakt dat de amateur club Ajax, een omnivereniging, met atle tiek, cricket en honkbal, werd omge vormd tot een profclub zonder andere sporten, en uiteindelijk tot een NV. Maar gelukkig zijn we toch altijd een ge wone club gebleven. Kijk naar de Bordjesclub, mensen die 25 jaar lid zijn of langer. Ik houd hun conduitestaat bij, op een ouderwetse typemachine. En Lucky Ajax, niet te vergeten, ook een pijler van het clubleven. 'En dat met die Naamloze Vennoot schap, daar hebben de elftallen niks mee te maken. Het gebeurde toen de direc teur van de NV Frank Kales hier de lei ding had. Dat vond ik een aardige vent, met wie ik het goed kon vinden. Hij zat hier tegenover mijn kamertje in zijn ka mer. Zag ik de Ajax-bus hier het par keerdek oprijden. Het was de eerste dag nadat we NV geworden waren. Kijk ik naar die bus, zie ik zo op de zijkant staan: NV Ajax. Ik zeg: "Wat krijgen we nou Frank, dat moet er als de sodemie ter af." "Hoezo," vraagt hij. Ik zeg: "Wordt daar de NV in vervoerd dan? Nee toch?! Toch gewoon de jongens van het eerste? De NV voetbalt toch niet? De AFC Ajax voetbalt!" Nou, hij ging het er nog net niet zelf afkrabben, maar hij was het wel met me eens. Bleek dat het 86 Ajax Magazine

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 86