Een geheel in het wit gestoken Ajax speelde in december 1966 het gehele rode Liverpool van de mat Ajax in het wit in de befaamde mistwedstrijd tegen (het rode) Liverpool. Voor het Ajax-doel vanaf links de Ajacieden Soetekouw, Van Duivenbode, Bals, Pronk en Muller. Rugnummers werden, net als het ver vangen van spelers tijdens de wedstrijd, lange tijd niet geacht te behoren bij een door fair play gekenmerkte sport als voetbal. De tijden veranderden echter en op 9 januari 1955 verschenen in de thuiswedstrijd tegen SC Enschede voor het eerst Ajacieden in het veld met rug nummers op de shirts. Zeker zo opval lend was in die historische wedstrijd het schoeisel van de spelers: vanwege het harde veld traden de Ajacieden aan op basketbalschoenen. De bekendheid van het Ajax-shirt werd vanaf 1957 nog vergroot door de deel name aan de Europa-Cuptoernooien. Ajax maakte daarin overigens wat het tenue betreft wel een 'valse start'. Voor zijn eerste Europese thuiswedstrijd, te gen SC Wismut, trok Ajax witte shirts en oranje broeken aan. In het clubblad van december 1957 blikte E.W. Catz er in zijn 'Wonderlijk notitieboek van een toeschouwer' op terug: 'Gelooft mij, dierbare clubgenoten, op een herenmo- debeurs ben ik nog nooit geweest. Of ik er ooit nog zal komen, valt duchtig te be zien. En toch moet ik het vandaag eens hebben over het voyante in de Ajax- mode, met name shirt en pantalon. Op de gedenkwaardige avond van de 27ste November 1957, zo tegen kwart over achten, trad Ajax I in het Olympisch Stadion in "new battle dress" tegen Wismut aan. Verblindend wit, gesoigneerd, shirt met oranje - laat ik het maar weer deftig zeggen - panta lon. Hoewel de meningen verdeeld wa ren, moet mij van het hart, dat deze nieuwe verschijningsvorm onzer elf grooten belangrijke voetbalfiguren ook op internationaal plan, mijn kleurgevoe ligheid bijzonder heeft gestreeld. Wij be leefden in die kleurenmengeling bijkans iets van de 10 Nederlandse internationa len verplicht afwijkend-gecostumeerd keeper, doelverdediger. Om in ge lijke couleur een nationaal-getint, inter nationaal (laat ik het maar zeggen) hemd te mogen aantrekken, dat vereist de uitdrukkelijke toestemming des edel- mogendheden Elek Schwartz (de bonds coach, MvH), mij tot mijn leedwezen niet bekend. Maar goed: het tenue van die laatste Woensdagavond van Slacht maand onderstreepte de betekenis van het wedijveren ter bemachtiging van de Europacup.' Kortom, in minder gezwollen taal: Ajax had voor deze eerste Europese thuiswed strijd een Nederlands-elftaltenue aange trokken, daarmee de status van die nieuwe Europa Cup onderstrepend. Psychologische oorlogsvoering Bij dit ene geval zou het niet blijven. Menig nostalgisch ingestelde Ajacied zal zich herinneren dat in de jaren zestig - toen het Europa-Cupgeweld pas echt losbarstte - Ajax een aantal legendari sche thuiswedstrijden in een ander shirt dan het witte met de rode baan heeft ge speeld. In deze periode gold nog de regel dat als de tenues van beide clubs te veel op elkaar leken, de thuisclub zich 'als gastheer' moest aanpassen. Zo speelde een geheel in het wit gestoken Ajax in december 1966 het geheel rode Liverpool van de mat. Een klein jaar later, op 20 september 1967, liep Ajax een 'blauwtje' tegen Real Madrid. In het kader van de psychologische oorlogsvoering, overgo ten met een sausje bijgeloof, wilde Real de shirtregel omdraaien, zodat men voor de tweede, beslissende wedstrijd in Spanje in het favoriete, egaal witte klof fie kon aantreden. De kleur wit brengt geluk, meenden enkele Real-spelers. Ajax wilde daaraan echter niet meewer ken en verwees naar de UEFA-reglemen- ten die de uitspelende (en niet de thuis- spelende) club vrijlieten in de keuze van de kleding. Uiteindelijk verscheen Real in het wit gekleed in het Olympisch sta dion; de Ajax-dracht was geheel blauw. En inderdaad: het 'witte' Real speelde in Amsterdam beter dan het later in Madrid deed. In Spanje was Real ge dwongen in het blauw te spelen, omdat Ajax het gewone rood-witte tenue had aangetrokken. Toch kreeg Ajax de kous op de kop: na een teleurstellende 1-1 thuis werd in Spanje ongelukkig en na verlenging met 2-1 verloren. augustus 2004 67

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 67