90 Kijkje in 28 de keuken Het AJAX-tenue De geschiedenis van Ajax kent voornamelijk hoogtepunten r Ajax Magazine is een uitgave van AFC Ajax NV en Sanoma Men's Magazines Haaksbergweg 75,1101 BR Amsterdam Postbus 23298,1100 DT Amsterdam Telefoon: 020-7518000 Fax: 020-7518011 Redactie Michel Sleutelberg (hoofdredacteur) Saar van Bueren Redactieadres AFC Ajax Ajax Magazine Postbus 12522,1100 AM Amsterdam Fax: 020-3111605 E-mail: m.sleutelberg@ajax.nl Medewerkers aan dit nummer Raymond Bouwman, Gabriël van Gastel, Marcelle van Hoof, Monique Janse, Simon Keijzer, Jessica van Pijkeren, Hennie Schuurman, Pauline Siemers, Erik Somers, Bregje Wouters, Charlotte Zandbergen, Joris Zandbergen Fotografie Louis van de Vuurst, Yvonne Witte Omslag: Yvonne Witte Selectie Concertgebouw: Soenar Chamid Spelers: Ron Richel (30,41,43,46,47,49,51,53,57), Louis van de Vuurst (31,32,33,35,36,37,39,40,42,45,50,52,55,56) Vormgeving en opmaak ColorScan Publication Solutions, Voorhout - Amsterdam Art director Gerard Hertsenberg Marketing Marieke Allis, Janneke van Son, Sander Stallinga Advertentieverkoop More Media Standaard 22 5081 RT Hilvarenbeek Telefoon 013-5056220 Fax 013-5056219 info@more-media.nl Druk Roto Smeets BV, Hilversum Distributie Aldipress Abonnementen Opgave nieuwe abonnementen: Tijdens kantooruren: 020-7518000 Buiten kantoortijden en in het weekend: 0800-0224222 (gratis, dagelijks 9.00-20.30 uur) Internet: www.ajax.nl www.abonnee.nu Adreswijzigingen of opzeggingen Ajax Magazine, Postbus 23332,1100 DV Amsterdam. Fax:020-7518011 Abonnementsvoorwaarden De abonnementsprijs bedraagt 39,95 (8 nummers per jaar). Leden van de Supportersvereniging betalen 34,95 en Seizoenkaarthouders 29,95, mits lidmaatschapnummers wor den vermeld. Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij zes weken voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Diversen Ajax Magazine wordt uitgegeven onder licentie van AFC Ajax NV en mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Ajax Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Ajax Magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Ajax Magazine behoudt zich het recht voor om ingezonden materi aal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet wor den gecorrespondeerd. 'Sanoma Uitgevers BV, de uitgever van Ajax Magazine legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gege vens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te Informeren over rele vante producten en diensten van Sanoma Uitgevers BV. De gege vens kunnen ook worden gebruikt door onze partners en door zorg vuldig geselecteerde organisaties om klanten te informeren over relevante aanbiedingen betreffende producten en diensten. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Sanoma Uitgevers BV, Klantenservices, Postbus 40005,2130 KM Hoofddorp.' Men s 's Magazines 4 Ajax Magazine Feiten Cijfers Mijlpalen &c Records Spelers Trainers Ajax in Europa Ajacieden in Oranje Warme maaltijd in het spelershome Het wit met de rode baan groeide van afdankertje uit tot wereldberoemde combinatie

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 4