Kunstgras De aftrap Ajax Cape Town Ajax heeft een meerderheids belang in Ajax Cape Town. De technische samenwerking met de satellietclub in Zuid Afrika houdt in dat Ajax Cape Town fungeert als bui tenlands opleidingcentrum van de Amsterdamse club, als scoutingssteunpunt voor Afrikaanse talenten en als mogelijk detacheringcentrum voor grote talenten uit an dere landen. Het eerste elftal van Ajax Cape Town timmert in middels hard aan de weg. Speelde het in eerdere jaren nog in de degradatiezone, vorig seizoen behaalde het de tweede plek, waardoor het dit seizoen deelneemt aan de Afrikaanse Champions League. De eerste selectie van Ajax krijgt de beschikking over een eigen kunstgrasveld. Daarvoor is een van de trai ningsvelden naast de Am sterdam ArenA vervangen door het ArenA Grass System, een kunstgras systeem dat is gerealiseerd door Ten Cate Thiolon en Edel Grass, met als onder aannemer Arcadis. 'Wij zijn het aan onze stand verplicht om ook met be trekking tot de ontwikkeling van het kunstgras voorop te lopen. Maar pas als wij er van overtuigd zijn dat het kunstgras dezelfde karakte ristieken bezit als gewoon gras, zullen wij overwegen om wedstrijden op kunstgras te spelen,' aldus algemeen di recteur Arie van Eijden. Het trainingsveld bij de ArenA is het derde kunst grasveld uit het project dat Ajax en de Amsterdam ArenA in 2002 zijn gestart. De jeugdspelers van Ajax hebben op de Toekomst al twee kunstgrasvelden in ge bruik. De partijen hebben zich ten doel gesteld het beste kunstgrassysteem te ontwikkelen dat straks, als het naar ieders tevredenheid voldoet, ook geïnstalleerd zal kunnen worden in de Amsterdam ArenA. Daar mee krijgt de Amsterdam ArenA een ondergrond die de karakteristieken van het beste natuurgrasveld op het beste moment in het jaar het hele jaar door evenaart. Zo profiteren de spelers van Ajax straks van een ideale ondergrond om op te excel leren en is de Amsterdam ArenA flexibel genoeg om haar ruimte nog beter te ex- ploi-teren. Voor het derde kunstgras veld wordt, voor het eerst in Nederland, gebruik gemaakt van een zogenaamde E-layer en een nieuw type infill. Beide componenten zijn be doeld om de schokabsorptie te verhogen waardoor de spelers comfortabeler kun nen voetballen. Bovendien is deze nieuwe infill, in combi natie met de nieuw ontwik kelde vezel, nog slidingvrien- delijker dan de huidige syste men die op de markt zijn. Het ArenA Grass System is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking van de Research Development afdeling van Ten Cate Thiolon met de spelers van Ajax. Op basis van de door de spelers gedefinieerde wen sen is het Ten Cate Thiolon gelukt een type kunstgrasve zel te ontwikkelen die de spelers in staat stelt om vooral veilig en technisch hoogstaand voetbal te spe len. Het nieuwe kunstgras veld zal voldoen aan de hoogste eisen van zowel de FIFA, de UEFA als de KNVB. De partijen van het ArenA Project hebben dan ook de intentie om voor het veld zo wel een FIFA- als UEFA- cer tificaat aan te vragen, waar mee de kwaliteit officieel er kend zal worden. augustus 2004 11

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 11