Ajax Business Reclameborden, commercials en advertenties Ajax Images Businessseats, skyboxen, skyrooms en arrangementen Adressen AFC Ajax De Toekomst Supporterszaken Supportersbalie Official Ajax Fanshop Ajax Business Ajax Images Ajax Museum Ajax Kids Club Supportersvereniging Ajax (SVA) Ajax Business Associates Adverteerdersindex AFC Ajax is van kleine voet- balnaam uit de Watergraafs meer geëvolueerd naar een merknaam met wereldwijde bekendheid, gevoelens en be tekenissen. Nog meer dan voorheen kunnen ook bedrij ven en organisaties zich asso ciëren met het fenomeen - of: het merk - Ajax. Ajax biedt daarvoor diverse commerciële mogelijkheden: reclamebor den, commercials, adverten ties, promotie via ajax.nl, bus- inessseats, skyboxen, sky rooms en wedstrijdarrange menten. Rondom (de wedstrijden van) Ajax is er een aantal mogelijk heden om uw bedrijf en/of product aan een groot publiek te presenteren. Het plaatsen van reclameborden langs voetbalvelden is een beproefd instrument. Ajax biedt adver teerders verschillende moge lijkheden; voor elk budget en elke behoefte (naamsbekend heid op lokaal, nationaal en internationaal niveau). Daarnaast kunt u adverteren in de verschillende Ajax- me dia. Bij alle wedstrijden van Ajax kunt u uw bedrijf of pro duct presenteren via een com mercial in het stadionpro gramma. Dit programma wordt vertoond op de twee grote schermen in het stadion en op het monitoren-circuit. U bereikt dus iedereen die in het stadion aanwezig is. Ook kunt u advertenties plaatsen in Ajax Life (het officiële orgaan van de Supporters vereniging Ajax, oplage 60.000), Ajax Kick Off (het officiële programmablad van Ajax, oplage 6.000) en Ajax Magazine (het officiële maga zine van Ajax, oplage 20.000). Daarnaast is www.ajax.nl met 25.000 unieke bezoekers per dag een uitstekend promotie medium. Ajax Images is het orgaan binnen Ajax dat de exclusieve, wereldwijde portretrechten van de spelers beheert. Ajax Images heeft tevens de be schikking over het merk Ajax in de vorm van de naam, het shirt en het logo. Vooraanstaande bedrijven als ABN AMRO, adidas, Canal+, Unilever, Pepsi, Planet Inter net en Bolletje hebben al met succes gebruik gemaakt van Ajax Images. Met Ajax Images zijn spelers en trainers goed bereikbaar; er zijn duidelijke afspraken en er is maar één contactadres voor iedereen. Afhankelijk van de doelstel ling, het budget en de termijn bestaat een grote variatie aan mogelijkheden met een of meerdere spelers en trainers. Relatiebeheer, een term die binnen elke organisatie on misbaar is. Wilt u uw relaties iets bijzonders aanbieden, dan verrast u ze met een wedstrijd van Ajax. In combinatie met een lunch of diner zorgt u voor ontspanning en versterkt u het contact met uw relatie. De Amsterdam ArenA is dus dé plaats om nieuwe contac ten te leggen en die daar te onderhouden. Er zijn verschillende mogelijk heden om samen met uw gasten en relaties de wedstrij den van Ajax te bezoeken. U kunt Ajax-businessseats huren, gebruik maken van een skybox of skyroom en/of met een kleine of grote groep een uitgebreid arrangement bij een van de thuiswedstrijden afnemen (zie ook Ajax Travel Events). Meer informatie over bovenstaande mo gelijkheden vindt u op www.ajax.nl/bus- iness. Wij komen graag in de gelegen heid om met u de mogelijkheden verder te bespreken. Arena Boulevard 29 1101 AX Amsterdam Zuidoost Postbus 12522 1100 AM Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111444 Fax: 020-3111480 Website: www.ajax.nl E-mail: info@ajax.nl Borchlandweg 16-18 1099 CT Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3119100 Fax: 020-3119112 Website: www.ajax.nl E-mail: info@ajax.nl Arena Boulevard 29 1101 AX Amsterdam Zuidoost Postbus 23388 1100 AW Amsterdam Telefoon: 020-3111444 Fax: 020-3111675 Website: www.ajax.nl E-mail: info@ajax.nl Arena Boulevard 1 -3 1101 AX Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111688 Fax: 020-3111690 Website: www.ajax.nl Postbus 12522 1100 AM Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111444 Fax: 020-3111600 Website: www.ajax.nl E-mail: business@ajax.nl Postbus 12522 1100 AM Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111418 Fax: 020-3111600 Website: www.ajax.nl E-mail: info@ajax.nl ArenA Boulevard 3 Postbus 10251 1001 EG Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111336 Fax: 020-3111690 Website: www.ajax.nl Arenaboulevard 29 1101 AX Amsterdam Zuidoost Postbus 12044 1100 AA Amsterdam Telefoon: 020-3111444 Fax: 020-3111675 Website: www.ajax.nl E-mail: kidsclub@ajax.nl Arena Boulevard 29 1101 AX Amsterdam Zuidoost Postbus 22944 1100 DK Amsterdam Zuidoost Telefoon: 020-3111444 Fax: 020-3111675 Website: www.ajax.nl E-mail: organisatie@sva.nl W.G. Plein 360 1054 SG Amsterdam Telefoon: 020-4893777 Fax: 020-6854173 E-mail: info@ajax-business-associates.com Hier uw bedrijfsnaam? Het is mogelijk reclameborden te plaatsen bij wedstrijden van Ajax in de Amsterdam ArenA, op sportpark de Toekomst en langs het trainingsveld van het eerste elftal. ADIDAS 2 CANAL+ 12 KPN 20 ATP 26 BREITLING 34 VERWELIUS 38 STAATSLOTERIJ 44 BD0 58 AMSTELVLIET BOUW 60 GT0 64 FIAT 68 GR0LSCH 72 HDB GROEP 76 B0XF0RD 82 CAPELLE MAKELAARS 88 CSU 96 R0T0 SMEETS 98 ABN AMRO 116 114 Ajax Magazine

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2004 | | pagina 114