Colofon 68 Amsterdam Arena 56 Jong Ajax nH A A AJAX MAGAZINE is een uitgave van AFC Ajax NV en NTG Special Media BV Johan Huizingalaan 400,1066 JS Amsterdam Postbus 66089,1066 JS Amsterdam Telefoon: +31 (0) 20 - 584 90 20, Telefax: +31 (0)20 - 584 90 50 Directie Frans Makau (algemeen directeur) Wouter Verkennis Uitgevers Wouter Verkennis Wouter Günzel Redactie Michel Sleutelberg (hoofdredacteur) Saar van Bueren Medewerkers aan dit nummer Jacob Bergsma, Monique Janse, Joris Zandbergen Redactieadres AFC Ajax Ajax Magazine Postbus 12522,1100 AM Amsterdam Zuidoost Telefax: +31 (0) 20 - 31116 05 E-mail: m.sleutelberg@ajax.nl Fotografie Soenar Chamid, Louis van de Vuurst, Yvonne Witte Vormgeving en opmaak ColorScan Publication Solutions, Amsterdam - Voorhout Art director Gerard Hertsenberg Bladmanager John Wesselman E-mail: john@ntg-uitgeverij.nl Advertentieverkoop NTG Sales BV Henk Vleesenbeek Telefoon: +31 (0)20 - 584 90 20 E-mail: henk@ntg-uitgeverij.nl Druk Roto Smeets BV, Hilversum Distributie Aldipress Abonnementen Voor aanmeldingen op een jaarabonnement bel 0616-459570 of mail ajaxmagazine@betapress.audax.nl. Aanvraagformulieren opsturen naar Betapress Abonnementen Services, T.a.v. AJAX Magazine, Postbus 97,5126 ZH GILZE. Een abonnement op Ajax Magazine kost 24,95 (inclusief portokosten). Leden van de supportersvereniging betalen 18,90 (inclusief portokosten) indien lidmaatschapnummer is vermeld. Abonnementen worden aangegaan tot wederopzegging. Opzeggingen dienen schriftelijk uiterlijk Z maanden voor het aflopen van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Adreswijzigingen stu ren naar Betapress Abonnementen Services, T.a.v. AJAX Magazine, Postbus 97, 5126 ZH GILZE. Diversen Ajax Magazine wordt uitgegeven onder licentie van AFC Ajax NV en mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toe stemming vooraf van de uitgever. Ajax Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Ajax Magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Ajax Magazine behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd. Abonneegegevens worden ten behoeve van de verzending van deze uitgave opgenomen in een geautomatiseerd bestand en conform de Het Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens gebruiken wij ook om geïnteresseer den te informeren over onze uitgaven, acties, en dergelijke. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken bij NTG Uitgeverij BV onder vermelding van Ajax Magazine. Ajax krijgt een nieuw gezicht in het seizoen 2003-2004, maar lijkt in staat om de successen van het afgelopen seizoen te herhalen of zelfs te verbeteren. 'Ajax is sterker geworden,' vindt de coach. Hoe vaak heeft Ajax gescoord in de Arena? Wat was de grootste overwinning? Hoeveel toeschouwers bezochten de wedstrijden? Ajax in de Amsterdam Arena. John van 't Schip en Marco van Basten laten een ander geluid door klinken bij Jong Ajax. De doelstellingen blijven als altijd: het indivi du is belangrijker dan de resultaten. Toch klinkt dit jaar duidelijker dan ooit ook een ander geluid door: 'Als je om de winnende plaatsen meedoet is de concentratie hoger, het plezier groter en het werkt gewoon beter,' aldus het trainersduo. Vedior The Match HOTELES ABN AMRO praxTs AMSTERDAM^ SON SO S "T E Tourna" ienf

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2003 | | pagina 2