TRILUX - Zien. Herkennen Beleven. Het product: T-200 - het variabele buisrailsysteem Door middel van hét innovatieve buis railsysteem T-200 kunnen armaturen voor de algemene en accentverlichting in één verlichtingssysteem worden samengevoegd. Spots, zwenkarmatu- ren, translucente modulen alsmede roosterarmaturen ontwikkelen creatieve verlichtingsoplossingéh en optimale planningsruimte voor een efficiënte pro ductverlichting, en zijn tevens geschikl voor werkplekverlichting. TRILUX-LENZE GmbH Co KG HeidestraBe D-59759 ARNSBERG Tel. +49 2932/301726 Fax +49 2932/301507 EMail tx-world@trilux.de Internet htto://www.trilux.de TRILUX C.V. Kosterijland 48 3981 AJ BUNNIK Tel. 030/6571117 Fax 030/6570820

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2000 | | pagina 46