O MEDIA COMPETITIE O ROTO SMEETS DE BOER m Communicatie - een vakgebied dat vooral door technologische ontwikkelingen op het vlak van in formatieverwerking, informatiedragers, drukken en afwerking, sterk in beweging is. Roto Smeets De Boer's visie op de informatie-verwerking gaat er vanuit dat alle informatie te zijner tijd in digitale vorm op 'nieuwe media' voor de gebruikers ter beschikking komt. Nieuwe informatiedragers die - niet in competitie met het vertrouwde papier maar aanvullend - een eigen unieke rol gaan spelen in communicatie van morgen. Roto Smeets De Boer anticipeert in haar dienstverlening op deze ontwikkelingen. Of het nu gaat om doelgerichte professionele hu- siness-to-business informatie of massale eigentijdse consumenteninformatie... Roto Smeets De Boer is er klaar voor. ROTO SMEETS -> PlantijnCasparie Media Partners ROTO SMEETS DE BOER WVordt vertegenwoordigd door drie merken die elk afzonderlijk een belangrijke taak binnen de markt hebben, maar elkaar ook aanvullen tot één krachtige ytammu n i ccïife pa rtner Info 035-625 86 1 1 Roto Smeets De Boer ziet Noord-west-Euro- pa als haar natuurlijke geografische markt en laat deze voor de consumenten informatie door de Roto Smeets Groep be werken De kern van deze organisatie wordt ge vormd door de verkooporganisatie met eigen verkoopkantoren in zeven landen van de Europese Unie en vijf rotatie- bedrijven (diepdruk en offset) in Nederland. Door de schaalgrootte op de productie-locaties, veel gelijktijdige ca paciteit, moderne uitrusting en een flexibele gemotiveerde organisatie, zorgen zij in het productieproces voor kor te, betrouwbare doorlooptijderven laae kostprijzen per producteenheid. Info 020-547 35 00 De 30 regionale PlantijnCaspa rie bedrijven werken graag samen met op drachtgevers die hun communicatie willen stroom lijnen en resultaat willen halen. Met drukwerk, cd-roms en websites. En diensten,zoals content management,'direct marketing activiteiten, §S teleservices en logistieke dienst verlening. Een goedUngespeeld team. Resultaat gericht. Schou der aan Schouder. Info 033-245 56 66 Ti De Media Partners Groep, de creatieve groep, bedrukt en produceert Media voor meer dan 40 toonaangevende bed rij ven. Het betreft hier vooral het vervaardigen van Sponsored uitgaven en de Iontwikkeling van producten op nieuwe informatiedragers. Het Allerhande tijdschrift, de CD-Rom en de kookboeken zijn hier heldere voorbeelden van. Hierbij spelen de toepassing van database-publishing, database-marketing en direct-marketingtechnieken in toenemende mate een rol. Info 020-547 36 00 158 AJAX PRESENTATIEGIDS 2000 - 2001

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2000 | | pagina 158