Nieuwe informatiedragers die - niet in competitie met het vertrouwde papier maar aanvullend - een eigen unieke rol gaan spelen in communicatie van morgen. Roto Smeets De Boer anticipeert in haar dienstverlening op deze ontwikkelingen. Of het nu gaat om doelgerichte professionele business-to-business informatie of massale eigentijdse consumenteninformatie... Roto Smeets De Boer is er klaar voor. ->PlantijnCasparie Media Partners Group E De 30 regionale PfantijnCasparie bedrijven werken graag samen met opdrachtgevers die hun communica tie willen stroomlijnen en resultaat willen halen. Met drukwerk, cd-roms en websites. En diensten,zoals content management, direct marke ting activiteiten, telesérvicei en logistieke dienstverlening Een goed ingespeeld team. Resultaat gericht. Schouder aap Schouder. Info 033-245 56 66 De Med ia Partners -Qroep, bdfT creatieve ^roëp,gedrukt en prodyceert Media voor meer dan 40 toonaangevende bedrijven. Het betreft hier vooral het ver- vaardigenvarb|ponsored uitgaven en de ontwikkeling van producten op nieuwe informatie dragers. RèpAllerhande tijd schrift, de CD-Rom en de kook boeken zijn hier heldere voor beelden van. Hierbij spelen de toepassing van database- publishing, database-marketing én direct-mcprketingtechnieken in toenemende mate een rol. \fnfo 020-547 36 «5^ DE BOER 211

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1999 | | pagina 211