A Het speelveld van anisatie ter wereld Internationaal of lokaal, de beschikbaarheid en inzetbaarheid van bekwame, gemotiveerde mensen is in grote mate bepalend voor uw marktpositie. Wat telt is een optimale balans in flexibiliteit en continuïteit. Adecco is u op alle fronten van dienst om die optimale balans te realiseren. Onze ambitie is: handen en voeten geven aan personele structuren waarin flexibiliteit en continuïteit in evenwicht zijn. Uitwisseling van kennis en ervaring in ons wereldwijde netwerk helpt ons die ambitie waar te maken. Samen met u werken wij heldere concepten en effectieve formules uit, die u in staat stellen alert te reageren op de ontwikkelingen in uw markt. Adecco Adecccr Adecco Nederland Beheer bv Hambakenwetering 1,5231 DD 's-Hertogenbosch Postbus 575,5201 AN 's-Hertogenbosch Telefoon (073) 645 54 55, Telefax (073) 645 55 55 Internet: http://www.adecco.nl

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1998 | | pagina 94