Communicatie - een vakgebied dat vooral door technologische ontwikkelingen op het vlak van informatieverwerking, informatiedragers, drukken en afwerking, sterk in beweging is. Roto Smeets De Boer's visie op de informatie-verwerking gaat er vanuit dat alle informatie te zijner tijd in digitale vorm op 'nieuwe media' voor de gebruikers ter beschikking komt. Wordt vertegenwoord igei door vièr nfej:kef)§dif élk gjgondërlijk een belangrijke ta^pctinneiT de markt hebbenmaar elkaar bok aërl vutten fot één kraentige communicatiepartner. Roto Smeets De Boer ziet Noord- wpst-Éuropa alsdiaar natuurlijke r'^g|ogcaliêche markt en laat deze voor dek:orï§umenteninformgtie door de Roto Smeets Groep bewerken. De kern van deze organisatie wordt gevormd door de verkooporganisatie met eigen verkoopkantoren in zeven lanclen van dg Europese XJnLp en v de vi01 iQtgJfebed ri jven (aiepdriir Jt) offeetpi rffe4pderla nd Door de seEadtg rootte ep dë prodt^e-hpbtiës, veel gelijktijdige capd&reit, modefne uitrusting eq eefr k flexibele gemotiveerde organi$ptie, f|Ofgêi% zjj| ii^^t productjepibces ^oor korte foettouvvBd re doorloop- tijden efi lage kostprijzen perI producteenheid. O MEDIA CO -..l-fr Info 035-W5 1 fi ROTO SMEETS GROEP i Info 020-547 35 47 o ROTO SMEE

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1998 | | pagina 204