Op ons kruispunt van vraag en aanbod staat iedere dag een file van talent. EUROMATCH Het economisch principe is simpel, maar essentieel: zorg dat je bij het markt mechanisme van vraag en aanbod precies op het kruispunt staat. En aanbiedt waar vraag naar is. In de branche waarin EuroMatch opereert, draait het om hoger opgeleid perso neel. Voor projectmatige, tijdelijke en vaste aanstellingen. Wat onze meest geliefde kruispunten zijn? Commer cie, communicatie marketing, fi nanciën, rechten economie, auto- matisering en overheidsbeleid. Het werven van hoger opgeleiden is op zich al een kunst, maar het selecteren van high potentials beschouwen wij als de hoogste vorm. Daarom volgt EuroMatch hoger opgeleiden al vanaf hun studie en geven we deze elite eenheid een riante plaats in ons nationaal gekoppelde databestand. WE ALWAYS PUT THE TOP ON THE JOB Iedere kandidaat verschaft ons een keur aan relevante gegevens, zowel op persoonlijk als op werkgebied. En om die informatie naar waarde te kunnen schatten zijn EuroMatch medewerkers zeker zo hoog opgeleid als ons toptalent. U kunt ons daar om ook om een visie vragen bij zaken als payrolling, mobiliteitsstrategieën, personeelsplanning, loopbaantrajec ten enz. Graag sturen wij u vrijblij vend ons bewijs van kunnen toe (telefoon 026 - 445 25 54). EUROMATCH IS MET 10 VESTIGINGEN ACTIEF OP DE ARBEIDSMARKT VOOR HOGER OPGELEID PERSONEEL. EUROMATCH DETACHEERT, ZENDT UIT, WERFT EN SELECTEERT. EUROMATCH IS ONDERDEEL VAN DE INTERNATIONALE bfUnel GROEP.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 94