nieuw tijdperk nieuw tijdperk binnen. Vanaf nu kunnen wij ons qua accommodatie met de topclubs van Europa meten, ja, zelfs met die van de gehele wereld en dat stemt tot tevredenheid. Het nieuwe stadion moet ons bovendien helpen de financiële concurrentie met die clubs beter aan te kunnen. Alles wordt grootschaliger, wellicht ook wat zakelijker en dat vraagt om extra waakzaamheid. Het is immers een absolute noodzaak om onze verenigingsstructuur te beschermen. De hieraan verankerde jeugdopleiding is immers de basis voor onze successen. In deze gids treft u dan ook weer vele namen aan van jonge, door ons zelf opgeleide spelers en dat zal altijd zo blijven. Juist in deze periode waarin andere clubs hun jeugdopleiding opheffen voegen wij daar, door de ingebruikname van een fonkelnieuw jeugd- en amateurcomplex nog een extra dimensie aan toe. Een complex dat voorzien is van alle denkbare faciliteiten om jeugd optimaal te trainen, te begeleiden en te verzorgen met als einddoel: onze A- selectie. Wij streven er op die manier naar de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons voetbal continu te verbeteren en op een nog hoger plan te brengen. Ik wens u veel plezier bij het doorbladeren en lezen van deze prachtige uitgave en vertrouw erop dat het ook nu weer een vast plaatsje in uw boekenkast zal krijgen. Namens het bestuur van A.F.C. Ajax wens ik u een fijn voetbalseizoen toe. Michael van Praag voorzitter AJAX PRESENTATIEGIDS 1996-1997 7

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 7