I Ï':MË seizoen zal onze hoofd-scout Ton Pronk namen afroepen van spelers en dan eindigen met "...jullie zitten in de Ton Pronk-kleedkamer." Dat tekent het hart van de vereniging. Want dat hart, daar is iedereen het over eens, zal komen te liggen op de Toekomst.' Bosman-affaire Ajax heeft, zoals kort geleden het logo, een ander gezicht gekregen; een ander lichaam. Maar tot het uiterste is getracht de ziel ongeschonden te laten. De Bosman-affaire leek die intentie in de war te schoppen. De afschaffing van het transfersysteem deed in het voorbije seizoen verstikkende wolken stof opwaaien. Maar de lucht is inmiddels weer wat helderder en de paniek is grotendeels overgegaan in vastberadenheid. Adriaanse: 'Na de zaak-Bosman stonden we bij Ajax, net als de andere clubs, voor de keuze of we onze jeugdopleiding moesten beschermen door onze jeugdspelers langlopende contracten aan te bieden. Juridisch gezien is er echter nog altijd geen constructie gevonden waarbij een dergelijk beleid ook effect zou sorteren. Wanneer je een zestienjarige een zevenjarige verbintenis laat tekenen, kan deze op zijn achttiende met recht beweren ten tijde van die signatuur minderjarig te zijn geweest. Daarmee zou zo'n contract zijn rechtsgeldigheid verliezen. Maar los van die juridische lacune, vinden wij het het wezen van de Ajax-opleiding aantasten als er sommige spelers in bijvoorbeeld de B2 als prof voetballen en anderen als amateur. Dat zou iedere poging tot teambuilding in de kiem smoren. Wij stellen ons op het standpunt dat de enige echt goede manier om onze opleiding in stand te houden, de kwaliteit moet zijn.' Moyenne Adriaanse verheugt zich op het seizoen 1996-1997. Nog altijd heeft de voormalige trainer het naar zijn zin in zijn directeursfunctie. Ook na de verhuizing ziet hij nog voldoende uitdagingen. 'In het afgelopen seizoen heb ik enkele aanbiedingen uit het buitenland gehad om weer als trainer aan de slag te gaan. De meest concrete kwam uit Duitsland. Een niet nader te noemen Bundesliga-club wilde mij graag een contract laten tekenen. Maar ik heb geen moment getwijfeld. Ik zit bij de beste club van de wereld. De waardering die ik hier van binnenuit krijg en de bewonderende belangstelling uit de hele wereld voor de Ajax-opleiding maken mijn positie uitermate plezierig. Maar ik denk niet dat ik hier tot mijn zestigste zal blijven. Op een bepaald moment heb je gedaan wat je wilde doen en pas dan moet je uitkijken naar iets anders. Ik wil scheppen, niet onderhouden. Op dit moment is de club ook intern zo ingericht dat ik me perfect op mijn plaats voel. Het bestuur spreekt me enorm aan en hetzelfde geldt voor de mensen die nu de afdeling betaald voetbal leiden. Maar in het voetbal kan alles snel veranderen. Er kunnen veranderingen komen in de samenstelling van het bestuur; er kan een andere directeur betaald voetbal komen, dan kan ook mijn positie een andere worden. Maar voorlopig zie ik voor mezelf toekomst bij Ajax.' Die Toekomst ziet er zonnig uit. Adriaanse is vast van plan zijn moyenne van anderhalve speler die per seizoen doorbreekt naar de A-selectie, vast te houden. Adriaanse: 'Op de trainingsweide komen slechts verplaatsbare doelen te staan, in drie maten bovendien. Maar hét doel van onze opleiding blijft muurvast verankerd in de club zelf. We staan in dienst van Ajax 1. Ajax kan namelijk niet zonder de zelf opgeleide talenten. Daarvoor is het Ajax-spel te specifiek van karakter. Het is waar alle trainers, leiders, medewerkers en bestuursleden mee bezig zijn. De omstandigheden waarin de jeugd kan worden opgeleid zijn nu perfect. Anders gezegd: het water van de kweekvijver is zeer voedselrijk. Jeugdspelers van Ajax hebben alles om zich heen om een optimale ontwikkeling door te maken. Ze mogen ons alles vragen. In ruil verlangen we slechts één tegenprestatie: ze moeten goed worden.' Co Adriaanse verwacht een toenemende belangstelling van het publiek voor de Ajax-jeugd. Zeker nu alle teams op een en dezelfde plek hun thuiswedstrijden spelen. Op zeshonderd meter van de Arena kan men in de toekomst kijken. 234 AJAX PRESENTATIEGIDS 1996-1997

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 234