O ROTO SMEETS B AJAX EN ROTO SMEETS: BEIDE OP WEG NAAR SUCCES MEMBER ROTO SMEETS DE BOER - t X l JUT Ajax en Roto Smeets zijn druk bezig zich blijvend te nestelen in de top van Europa. De Ajax- school is een begrip. Evenzo is het Roto Smeets College uniek in de internationale grafische wereld en beide creëeren zo, naast veel aandacht voor de ba sistechnieken, het voortdurend zoeken naar nieuwe functionele creatieve spelpatronen, waar door fraai ogende effectieve pro- dukten ontstaan. Produkten van Ajax zoals bij - voorbeeld het programmablad Kick Off, het Ajax Magazine, de kalender en de posters komen van de persen van Roto Smeets. Maar ook tijdschriften als deze speciale Panorama, Margriet, Libelle, Time, The Economist, Elsevier, Aktueel, Playboy en nog veel meer, rollen elke week perfect op tijd van de persen. Ook alle vormen van klein han delsdrukwerk, boeken, promo tionele brochures, posters, jaar verslagen e.d. kunnen worden ondergebracht bij de 15 Casparie PlanoGroep bedrijven die on derdeel uitmaken van het Roto Smeets De Boer concern. Maar ook sponsored magazines als Holland Herald en Allerhande of CD-Rom/CD-i produkties kunnen hun weg vinden bij een van de gespecialiseerde onder nemingen van Roto Smeets De Boer zoals Media Partners, MMC/Roto Smeets en vele an deren. Ajax en Roto Smeets zijn clubs met een winnaarsmentaliteit, die met veel spelvreugde blij vend zoeken naar uw succes voor vandaag en morgen. Roto Smeets, Stroombaan 4,1181 VX AMSTELVEEN, tel. 020-5473547, fax 020-5473559

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 216