Bob-Jan Hillen en Maarten Oldenhof de De verhuizing naar de Arena is voor Ajax van grote betekenis: er kan gewerkt worden in een ambiance, een topclub waardig. De nieuwe behuizing stelt de club in staat op alle fronten te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Binnen de vereniging is het onze taak, als financieel en als commercieel directeur, dat het 'bedrijf Ajax' op efficiënte en verantwoorde wijze wordt geleid. Uiteindelijk dienen onze activiteiten één centraal doel: A.F.C. Ajax moet meedraaien aan de Europese top. De eisen van Om Europees topvoetbal te kunnen blijven spelen hebben wij, als niet-voetbaltechnische directie, voor de komende tijd twee doelstellingen. Eén daarvan is A.F.C. Ajax binnen één jaar zo te stroomlijnen dat de organisatie vlekkeloos verloopt. Klantvriendelijkheid dragen wij hoog in ons vaandel. Wij willen dat alle externe organisaties, personen en relaties in de toekomst op een passende wijze worden benaderd. Niet alleen de sponsors, ook de supporters en andere bezoekers zullen de gevolgen van dit streven op een positieve manier gaan merken. Zo dient het dagelijkse contact met onze relaties te worden verbeterd. Dit kan alleen maar als alle medewerkers de seizoenkaarthouders, de sponsors en de leveranciers als klant zien, met de daarbij passende benaderingswijze. Als een relatie naar de vereniging belt, moet hij of zij het juiste antwoord krijgen op een vraag. Dat willen wij ondermeer bewerkstelligen door te gaan werken met een goed bemande telefooncentrale en voice- response-systemen. Het verschaffen van informatie en het aanbieden van diensten zal in de nabije toekomst vergemakkelijkt worden door een Ajax-site op Internet. Aan deze dienst wordt hard gewerkt, zodat mensen binnenkort langs deze weg informatie over hun club kunnen opvragen en Ajax-produkten kunnen bestellen. Naast het informeren en het aanbieden van produkten zal Ajax de Internet gebruiker vermaak gaan bieden. Uiteraard zullen wij doorgaan met het verschaffen van informatie via RTL5-teletekst. Entertainment als uitgangspunt In de Meer konden wij, mede door het ruimtegebrek, de 194 AJAX PRESENTATIEGIDS 1996-1997

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 194