restaurants, skyboxen, etcetera. De voorgestelde locatie was op en naast de Burgemeester Stramanweg. In november van dat jaar maakte Ajax duidelijk dat het een snelle beslissing wenste. Gezien de te verwachten financieringsproblemen werd de evenementenhal geschrapt. De gemeente Amsterdam, Ajax en ABN/AMRO legden als financiers de basis voor het stadion. In december werd via een aandelenemissie gepoogd de overige financiering binnen te halen. Kink in de kabel De in januari 1991 uitgebroken Golfoorlog betekende een kink in de kabel. Als gevolg van de terughoudendheid die door de Golfoorlog ontstond, leverde de aandelenemissie niet het gewenste resultaat op. In het stadionontwerp werden bezuinigingen aangebracht. De atletiekbaan verviel en de hoofddraagstructuur werd aangepast. De totale besparing bedroeg 40 miljoen, de bouwkosten werden door de Bouwcombinatie Stadion Amsterdam geraamd op 202 miljoen gulden. Eveneens in 1991 ontstonden problemen tussen de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam over de stadionlocatie. Het bouwwerk zou immers precies op de grens tussen beide gemeenten worden gerealiseerd. Ouder-Amstel voorzag verkeers- en parkeerproblemen. Intussen was de gemeente Amsterdam bezig met een herziening van het verkeers- en vervoersbeleid. Er werd geopteerd voor de bouw van een stadion annex transferium, een hoogwaardige overstapplaats van auto naar diverse vormen van openbaar vervoer. Locatie: Stramanweg. Eerste paal Eind 1992 was het ontwerp gereed. Begin 1993 besloot de Raad van Commissarissen van Stadion Amsterdam NV tot de bouw, op 10 maart ging de gemeenteraad van Amsterdam definitief akkoord met de realisatie. Nadat de Raad van State in oktober 1993 de ingediende verzoeken tot schorsing had afgewezen, kon op 26 november de eerste paal voor het nieuwe stadion/transferium de grond in. Op het 186 hoofdkantoor van ABN/AMRO in Amsterdam Zuidoost werden zogenoemde foundercontracten getekend tussen Stadion Amsterdam NV, Grolsch, Philips, PTT Telecom en Bouwcombinatie Stadion (Ballast Nedam Utiliteitsbouw en BAM Bredero Bouw). In een later stadium traden ook ABN/AMRO, Amsterdam RAI, Coca Cola en SENS (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij) tot dit selecte gezelschap toe. Terwijl de bouw (ondanks een faillisement AJAX PRESENTATI

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 186