Toen wethouder Louis Genet op 26 november 1993 de eerste paal sloeg van het immense bouwwerk, was dat een begin en een eind. De bouw kon beginnen. Eindelijk. En daarmee was tegelijk een eind gekomen aan een jarenlange periode van onzekerheid, koerswijzigingen, overlegrondes, haalbaarheidsonderzoeken en procedures. De ontstaansgeschiedenis van de Amsterdam Arena is ronduit kleurrijk. Het is het verhaal van de mislukte poging om de Olympische spelen naar Amsterdam te halen, die uiteindelijk leidde tot de bouw van een van de modernste stadions in de wereld. Maar dat was een lange weg, want het is ook het verhaal van een project dat aanvankelijk niet gefinancierd leek te kunnen worden. En nu staat het er, groots en indrukwekkend, het stadion dat meer is dan een stadion. Nieuwe impuls Over de bouw van een nieuw stadion in of rond Amsterdam is langdurig gediscussieerd. Ondanks ingrijpende moderniseringen werden het uit 1928 daterende Olympisch stadion en Ajax' thuisbasis in de Watergraafsmeer vanaf de jaren zeventig bestempeld als niet toereikend voor de sportieve aspiraties van Ajax en Amsterdam. De dialoog over verbouw of nieuwbouw kreeg in het begin van de jaren tachtig een nieuwe impuls toen Nederland zich kandidaat stelde voor de Olympische spelen van 1992. In de plannen wordt de bouw van een nieuw Olympisch stadion met atletiekbaan en evenementenhal opgenomen. De Olympische spelen werden uiteindelijk toegewezen aan Barcelona, maar het enthousiasme voor de bouw van een nieuwe sporttempel bleef. Er werd een nieuw stadionontwerp gemaakt waarbij stadion en evenementenhal gebouwd zouden worden op twee parkeerlagen en alle 55.000 zitplaatsen overdekt zouden zijn. Tussen 1988 en 1990 werd op dit plan voortgeborduurd en werd een ondernemingsplan voor het nieuwe complex opgezet. Het nieuwe stadion diende kwalitatief hoogwaardig te zijn, bij opzet en financiering zou een groot eigen vermogen noodzakelijk zijn, comfort voor toeschouwers en commerciële activiteiten waren van wezenlijk belang. Vanaf begin 1990 volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. In mei 1990 was het ontwerp voor het stadion in grote lijnen klaar. De schets, van de hand van architect Rob Schuurman, toonde een volledig overdekt stadion met atletiekbaan, een separate evenementenhal, een hoofdgebouw en state of the art AJAX PRESENTATIEGIDS 1996-1997

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 185