De Meer Philipp Bellini Mog even voetbal- AUX historie in De Amsterdamse bluf kan nooit zonder een kritisch onderscheidingsvermogen. Zelfgenoegzaamheid alleen is uit den boze. En dat maakt het napraten na een wedstrijd zo wezenlijk, vervolmaakt het uitje wat een gang naar een wedstrijd bij voorbaat al is. De Meer was wat dat betreft niet alleen een uniek, fantastisch vierhuis, maar werd daarmee ook een inspirerend leerhuis. Dat huis, dat tehuis voor hongerende zielen, die nooit genoeg krijgen van schoonheid in strijd, van winnen en overwinnen, dat thuis dat het voor mij als kind als droom al was en later als droom in steen werkelijkheid werd, dat moet verlaten worden. Nee: dat mag verlaten worden, omdat een nieuwe 'home', een 'home' als een 'castle' lonkend wacht. Waar opnieuw gedanst, gedribbeld, gedreven, gescoord, gecombineerd, gekopt, gepasst mag worden. Waar opnieuw het gezang der engelen gehoord mag worden. Het gezang van de tribunes als antwoord op het gezang van twee keer elf rood-witte voeten. En ik zal meezingen, al is het van een perstribune. 176 AJAX PRESENTATIEGIDS 1996-1997 v4PI NEON SIGNS SYSTEMS

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1996 | | pagina 176