LEASE ^CONCEPT Leasevoorwaarden BRANDSTOFADMINISTRATIE. Eenmaal per maand ontvangt u per kenteken een accuraat overzicht met alle informatie met betrekking tot de tankactiviteiten. ONDERHOUD. Wassen, poetsen, parkeer- gelden en boetes zijn voor eigen rekening. HULPDIENSTEN. Binnen Nederland kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op hulp bij calamiteiten. In combinatie met de Leaseconcept Card komt daar de wegenwacht hulp van de ANWB bij. OPSCHORTINGSREGELING. Indien u dit wenst, kunt u maximaal 10% van het bij ons geleaste aantal wagens bij ons stilzetten. Gedurende deze periode betaalt u slechts 50% van het normale leasetarief. HULP IN HET BUITENLAND. In combinatie met de Leaseconcept Card kunnen we via International Travel Assistance hulp bieden bij eventuele onge makken in het buitenland. VERZEKERINGEN. De verzekeringen van Lease concept zijn gebaseerd op het zogenaamde "afgekochte no-claim" wat inhoudt dat ongeacht het schade- verloop de premie gelijk blijft. (E.e.a. uiteraard binnen redelijke grenzen.) SHORTLEASE. Leaseconcept biedt u de mogelijkheid om voor een korte periode, tussen 1 en 12 maanden, een shortlease- contract af te sluiten. Handig in situaties waarin u voor korte tijd extra auto's nodig heeft, bijv. tijdens de proeftijd van een nieuwe medewerker. ACCESSOIRES. Extra uitvoeringen zoals autotelefoon (exclusief abonnements- en gespreks kosten), audio-apparatuur, fabrieksopties en accessoires kunnen, indien gewenst, in het leasetarief worden opgenomen. INKOOP. U kunt in principe zelf bepa len bij welke dealer Lease concept de auto's bestelt, zodat uw bestaande contacten met dealers niet verbroken hoeven te worden. ANNULEASINGSVERZEKERING. Leaseconcept biedt u de mogelijkheid om de kosten van het voortijdig beëindigen van een le asec on t r ac t bijvoorbeeld bij vrijwillig ontslag, te dekken door middel van de zogenaamde "annuleasingsverzekering". CONTRACTDUUR. In tegenstelling tot de gebruikelijke contractduur van hele of halve jaren, kan Leaseconcept van dit patroon afwijken om zo de meest ideale looptijd en het laagste tarief te garanderen. UITRUSTING AUTO'S. Naast de standaarduitrus ting zijn alle nieuwe auto's bij aflevering voorzien van een NL-sticker, een set matten, reservelampjes en een gevarendriehoek. BRANDSTOFADMINISTRATIE. Om accurate verwerking van het brandstofverbruik te waarborgen, kunt u gebruik maken van de Leaseconcept Card, waarmee u in principe bij alle tankstations in Nederland terecht kunt. AFKOOP TUSSENTIJDSE KOSTEN. Leaseconcept biedt u de mogelijkheid om tussentijdse kosten af te kopen. Bedoeld worden de kosten bij schades aan bijvoorbeeld koplampen, afgebroken antennes, spiegels, kleine lakschades en dergelijke REPARATIES ONDERHOUD. U bent in principe vrij in de keuze van de dealer voor reparatie en onderhoud. Wel stellen wij dat het een offi ciële dealer van het betref fende automerk dient te zijn. VERZEKERINGEN. De in het contract opgenomen verzekering biedt een dekking tegen wettelijke aansprakelijk heid tot een bedrag van f. 5.000.000,-. Voor meer informatie bel Leaseconcept: 020-5640707.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1993 | | pagina 69