LUCKY Op 1 december van 1992 vond de officiële oprichting plaats van "Lucky Ajax"r de club van oud - Ajacieden. Menigeen weet van het hoe en wat van "Lucky Ajax" maar voor degenen die nog verbaasd opkijken bij het horen van die kenmerkende naam volgt hier een beknopte uitleg over dit betrekkelijk nieuwe fenomeen, dat Ajax een extra glans geeft. "Lucky Ajax" is in feite een vereniging binnen de vereniging AFC Ajax. Een vereniging, die uitsluitend bestaat uit oud voetballers van de club, vanaf het begin van het betaalde voetbal in 1954. Om lid te kunnen worden van "Lucky Ajax" moeten er aan een aantal criteria worden voldaan. In het kort komt het er op neer dat de leden minstens een totaalaantal van 100 punten moeten hebben vergaard. Dat aantal van honderd is opgebouwd uit het aantal seizoenen dat Een gezellig samenzijn van Lucky Ajax in de kleedkamer. Op de foto zijn onder meer Arnold Mühren, Werner Schaaphok, Gerrie Kleton, Johnn Rep en Gerrie Mühren te herkennen. Foto: Louis van de Vuurst Een selectie van "Lucky Ajax" vóór de wedstrijd die het team van oud-Ajacieden in het Olympisch Stadion speelde tegen Feyenoord. Staand van links naar rechts: Bob Haarms, Piet Schrijvers, Wim Meutstege, Theo van Duivenbode, Nico Jansen (gastspeler), Heinz Stuy, Barry Hulshoff, Joop Stoffelen, Ton Pronk en Ruud Krol. Zittend: Werner Schaaphok, Sjaak Swart, Karei Bonsink, Dick Schoenaker, Gerrie Kleton en Keje Molenaar. Foto: Louis van de Vuurst Het bestuur van "Lucky Ajax" bestaat uit de volgende leden: voorzitter - Piet Keizer secretaris - Dick Schoenaker penningmeester - Werner Schaaphok algemene zaken - Keje Molenaar lid van bestuur - Sjaak Swart een speler voor Ajax is uitgekomen (elk seizoen is goed voor tien punten) en het aantal wedstrijden dat de speler in het eerste elftal van Ajax heeft gespeeld. Veel illustere Ajax-namen maken deel uit van de club, die het ontwikkelen van diverse activiteiten nastreeft, in zowel sociale als sportieve (liefst een combinatie van beide) zin. "Lucky Ajax" is een uitstekend medium voor het verzorgen van promotionele activiteiten van de AFC Ajax, en ook op andere gebieden hoopt "Lucky Ajax" zich (met de schat aan ervaring op voetbalgebied maar ook daarbuiten) verdienstelijk te maken voor de moederclub. De meest in het oog springende activiteiten van "Lucky Ajax" zijn de wedstrijden die het elftal in den lande speelt. Die wedstrijden, tegen verenigingen maar ook tegen bedrijfselftallen, trekken steevast veel publiek. Geen wonder want al verandert het elftal van "Lucky Ajax" wel eens van samenstelling en is er zo nu en dan plaats voor een "gastspeler", het ledenbestand van de club staat er borg voor dat er iedere keer een team vol beroemdheden binnen de lijnen komt. Binnen de vereniging "Lucky Ajax" zijn er twee commissie's geformeerd, een wedstrijdcommissie, die zich vooral bezig houdt met de organisatie van wedstrijden, en een aktiviteitencommissie, die onder meer zorg draagt voor de feestavonden en andere activiteiten. De activiteitencommissie bestaat uit de volgende oud-spelers: Donald Feldmann, Jan van Dregt en Rob de Wit. De wedstrijdcommissie wordt gevormd door: Joop Stoffelen, Sjaak Swart en Donald Feldmann. Wie meer wil weten over "Lucky Ajax" en in het bijzonder over de mogelijkheden het elftal van "Lucky Ajax" uit te nodigen voor vriendschappelijke wedstrijden kan zich wenden tot het secretariaat: Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Tel: 020-69465115 onder vermelding van: "Lucky Ajax" PRESENTATIEGIDS AJAX '93 '94 61

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1993 | | pagina 61