SI Bij VEILIGHEID past DISCRETIE en GEEN RECLAME met NAMEN r^TI Automatic Signal Rijsenhout Beveiligt ook de zwakste schakel Boeierstraat 3, 1435 LK Rijsenhout, R.E.B. en Uneto erkend. Telefoon 02977 - 27729, Fax 02977 - 41384. Nieuw en uiterst actueel is ook ons ingebouwd (vaak ingemetseld) en electro- nisch beveiligd muurkluisje. Hier ligt Uw huis/gebouwsleutel goed bewaakt klaar om in noodgevallen door Brandweer en/of voor het af- en ontsluiten door bewakingspersoneel te worden benut. Via een normale telefoonverbinding en alleen aan U bekende cijfercode kan het kluisje dan vanuit overal elders electronisch voor hen geopend worden. In dit verhaal geen namen dus van onze clienten, noch die van ons bij de duizenden beveiligde objecten, op de tientallen bedrijfswagens en aan ons gebouw. Het "VEILIGST" is het om niet met andere dan Uw beveiligingsinstal lateur te spreken over de te treffen voorzieningen. Ook is ons pro duct, "MAXIMALE VEILIGHEID", niet gebaat met technische gegevens ervan in folders en reclamemateriaal. Wij komen er wel gaarne geheel vrijblijvend bij U over praten! ELECTRONICA. Automatic Signal Rijsenhout B.V. is met haar meer dan vijftig jaar er varing als adviseur, producent en installateur zeer gespecialiseerd in het bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van: Electronische Inbraak-, Overval- en Brand-alarminstallaties. Toegangscontrole-apparatuur. Video-bewakingssystemen. Gebouwenbeheer en Meldkamercentrales. Wij kunnen U de meest moderne en geavanceerde beveiligingssyste men aanbieden waaronder automatisch in- en uitschakelende instal laties en voorzieningen die de persoonlijke veiligheid verhogen van de vaak eenzame figuur bij diens vertrek en aankomst; de meest kri tieke momenten! Tenzij anders gewenst, zullen wij het echter zeker ook met U hebben over de meest simpele, minst storinggevoelige, eenvoudig te bedie nen installaties. Vaak ook de minst kostbare! immers, U wenst van zo'n ongaarne, vaak gedwongen aan te schaf fen systeem, niet ook nog eens extra last te ondervinden; eigenlijk al leen maar wanneer U even later dan kunt vaststellen dat de installatie inbrekers verjoeg en/of ongewenste bezoekers tegenhield. MECHANICA. Automatic Signal Rijsenhout B.V. completeert zo nodig haar electro nische systemen ook met inbraak-vertragende voorzieningen; verbeterde sloten; speciale stalen kasten en deuren hekwerken en constructies; ramen met kunststof glas (lexan); kogelwerend glas; slagbomen etc. etc. Voorzieningen die er op zijn gericht om te voorkomen dat kwaadwil lenden na ontdekt te zijn toch nog snel met "buit" kunnen verdwijnen. "UW GELD". VEILIG is ook het geld dat U bij ons zult besteden, want wij verwach ten betaling van onze nota pas als U ons product een viertal weken correct werkend heeft kunnen benutten en het ook aan alle eisen van Uw assuradeur blijkt te voldoen. GARANTIE. Voor het verhelpen van een zich onverhoopt voordoende onvolko menheid, zijn wij vierentwintig uur per etmaal permanent beschik baar. Bel gerust of stuur een fax! Onze adviseurs zullen graag een af spraak maken voor een gesprek c.q. Uw fax beantwoorden. Een geheel jaar volledige garantie completeert ons product HEID". "VEILIG-

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1993 | | pagina 48