KAN AJAX MET DE EUFORIE OMGAAN? Het seizoen 91-92 zal als een gedenkwaardig seizoen in de boeken verdwijnen, met als hoogtepunt het behalen van de UEFA- cup. Daarbij zullen spelers en technische staf echter niet te lang stil moeten staan want door de bereikte resultaten zijn hoogge spannen verwachtingen gewekt met het oog op het nieuwe seizoen. Het is niet mijn bedoeling die euforie rondom AJAX te teriperen, maar men moet nooit de realiteit uit het oog ver liezen. Wij hebben namelijlal heel snel de tol moeten betalen voor niet alleen het suc< ces maar ook de mam^wfarop'wlf dat succes behaald hebben. Aron Winter en Johnny van 't Schip zijn niet de eerste Ajacieden die voor het buitenland hebben gekozen en zeker ook niet de laatsten. AJAX zal zich nooit kunnen meten met Italiaanse of Spaanse voetbalclubs. Dit heeft te maken met de heersende sport- cultuur en de daarmee gepaard gaande door de buitenwacht (publiek en media) worden opgeschroefd. Wij, zowel de spelers als de tech nische staf, moeten daarmee kunnen omgaan. Dit hebben wij het vorige seizoen en dan vooral op 13 mei 1992 al bewezen. De kunst van dit seizoen zal zijn te waken voor verslapping. Aan de top blijven is veel moeilijker dan er te komen. ambiance erifinanciële mogelijkheden. Deze ontwikkeling bevestf^t onze visie om door te gaèp op de weg die AJAX al jaren geleden heeft ingezet, namelijk een goede jeugdopleiding. Dat was en is de kracht van AJAX en wij Wij zullen dan ook dagelijks aan de kwa- zijn dan ook erg blij met de komst va.P onze nieüwe'directeur Opleidingen,#^1^ moeten werken. Adri.aanse, die zal trachten met zijn tech nische staf nog meer talenten, enwel- liteit, zowel als indiifhm^l^eam. ^^TTcffió^phgeré leeftijd, klaar'te stomën voor AJAX I. Ondanks het verlies van deze twee kwa litatief uitstekende spelers met een schat aan ervaring, ben ik van mening dat wij hun opvolgers al in huis hebben. Zij ver dienen onze steun, temeer daar de druk op hen toeneemt. Door de ervaring en waardering in zowel binnen- als buitenland zullen de normen Ik ben ervan overtuigd dat wij dit met uw steun kunnerilSpbrengen, zodat wij weer op alle fronten kunnen strijden met dezelfde speelstijl, overtuigingskracht en bezieling van het afgelopen, zo suc cesvolle seizoen. Louis van Gaal Directeur Betaald Voetbal PRESENTATIEGIDS AJAX '92 - '93

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 9