VAN AJAX DE HISTORIE Hoewel de bouwstenen van wat eens Neerlands meest geliefde en gelauwerde club zou worden al vanaf 1893 werden opgestapeld via een jongensclubje nabij het Willemspark, werd de "Amster- damsche Football Club Ajax" officieel pas opgericht op 18 maart 1900. Floris Stem pel, Han Dade en Carel Reeser riepen am bitieuze jonge voetballers op die datum bijeen in Café Oost-lndië in de Kalver- straat, waar de oprichtingsvergadering plaatsvond. In 1902, na twee seizoenen in de Amster damse Voetbal Bond, werd Ajax toege laten tot de derde klasse van de Neder landse Voetbal Bond. Dat succes werd een jaar later gevolgd door promotie Een van de aller eerste foto's van Ajax uit 1904. naar de tweede klasse. In 1908 fuseerde Ajax met derdeklasser 'Holland' en driejaar later volgde onder leiding van Ajax' eerste trainer, de Ier John Kirwan, promotie naar de eerste klasse. Bekende spelers m deze periode waren Fons Pelser, Jan en Frans Schoevaart, Gé Fortgens (datzelfde jaar de eerste Ajacied in het Nederlands elftal) en Jaap Grootmeijer. De eerste jaren in de hoogste afdeling waren voor Ajax niet makkelijk. Na twee ontsnappingen kwam het in 1914 tot de gradatie, de enige maal dat Ajax ooit moest afdalen. Al na drie jaar maakte Ajax echter een in drukwekkende rentree op het hoogste niveau, en reeds het eerste seizoen (1917- 18) werd bekroond met het landskam pioenschap, de eerste uit de historie. De namen van de eerste Ajacieden die zich kampioen van Nederland mochten noe men, mogen hier uiteraard niet ontbre ken; doelman Jan Smit, backs Fons Pelser en Frans Couton, half-backs Henk Hor dijk, Joop Pelser en Frits Terwee en voor hoedespelers Jan de Natris, Jan van Dort, Theo Brokmann, Frans de Haan en Wim Gupffert. Ook het jaar daarop kon Ajax weer de uitsteken. Daarna volgde een lichte terugval, al werd in 1921,1927 en 1928 wel het afdelingskampioenschap behaald. Tijdens de jaren twintig werd de basis ge legd voor een fantastisch elftal. Dit ge beurde onder de bezielende leiding van de onvergetelijke Engelse trainer Jack Het elftal van Ajax dat voor de eerste keer in de geschie denis het landskam pioenschap van Ne derland behaalde in 1918. De legendarische Ajax-trainer Jack Reynolds krijgt het erelidmaatschap uitgereikt door voorzitter Jan de Boer sr. P R F S F NTAT I FG I DS AIAX Q Q 86

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 86