CONSOLIDEREN EN UITBOUWEN Stond het afgelopen seizoen voornamelijk in het teken van een aantal nieuwe zaken (denk vooral aan ons nieuwe beeldmerk), het komend seizoen zal in het teken moeten staan van consolideren en uitbouwen van ons produkt en onze organisatie om de finitief de sprong naar de top van het Eu ropese voetbal te kunnen maken. In sportief opzicht heeft het afgelopen seizoen ons weer een geweldige naam in Europa bezorgd, nadat wij eerst de "UEFA-schuld" uit het verleden (drie wedstrijden thuis spelen op minstens 100 km vanaf Amsterdam) moesten inlossen, konden wij gelukkig nog driemaal in de vertrouwde omgeving van Amsterdam Europees voetbal op het hoogste niveau aan de wereld tonen, met als fantastische apotheose het winnen van de UEFA-Cup. Met het behalen van deze cup zijn wij de derde club in Europa (naast Juventus en Barcelona) die alle Europa Cups thans in het bezit heeft. Zowel voor ons als voor ons trouwe pu bliek was dit een geweldige zaak. Met name ons trouwe publiek heeft een zwaar jaar achter de rug, want niet al leen het uiteindelijk winnen van de UEFA-Cup heeft een "emotionele" aan slag gepleegd, ook het driemaal in Dusseldorf spelen (wat was men trouwens gastvrij in Dusseldorf!!) heeft Arie van Eijden Commercieel directeur de nodige financiële "aanslagen" bete kend. Voor uw steun zijn wij u dan ook zeer erkentelijk. Met het afgelopen seizoen geïntrodu ceerde systeem van aparte voorverkoop voor onze seizoenkaarthouders van KNVB-bekerwedstrijden en Europa Cup wedstrijden is een groot succes gebleken. Wij zullen hiermee dan ook zeker door gaan, waarbij de verwachting is dat me de door het grotere aantal seizoenkaart en dat wij denken te zullen verkopen de kaarten voor deze wedstrijden nog meer dan voorheen terecht zullen komen bij de mensen die daarop het meeste recht hebben, namelijk onze vaste en trouwe supporters. Naast de hopelijk sportieve successen in het seizoen 1992/1993 zal de komende periode vaak in het teken staan van een voor de continuïteit van onze vereniging zeer belangrijke andere zaak, namelijk het nieuwe stadion in Amsterdam waar AJAX in de toekomst haar thuiswedstrij den zal gaan spelen. Een sta dion dat voor u als voetbalconsu ment een ware verademing zal be tekenen, geen hekken of palen die uw uitzicht belemmeren, goede aan- en afvoer, goede sanitaire en h'oreca- voorzieningen, kortom een stadion waar AJAX waardig in kan spelen in de 21ste eeuw als Europese topclub. En natuurlijk zullen wij na het klaar zijn van dit stadion een "traantje" wegpik ken bij het verlaten van ons huidige sta dion "De Meer". Maar eerlijk is eerlijk, AJAX heeft een nieuwe accommodatie nodig om te kunnen behoren bij de Euro pese Top. Tenslotte spreken wij de hoop uit dat met uw steun, de steun van onze brood nodige sponsors en de kwaliteit van onze spelersgroep ook het komende seizoen AJAX weer een voorbeeld zal worden voor geheel Europa. En dat het bezoeken van de wedstrijden van AJAX een waar genot mag zijn. PRESENTATIEGIDS AJAX '92 7

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 7