COMMODORE, DE TROUWE PARTNER o HH||r Commodore Het internationale computerbedrijf Com modore is al jaren een trouwe partner van Ajax. Dat blijkt uit het sponsorschap dat al ruim een decennia duurt en het verzorgen van de volledige automatisering bij de Amsterdamse voetbalclub. Maar ook uit de visie van Commodore om niet nog meer Ne derlandse clubs financieel te steunen. „Wanneer we daar wel een budget voor zouden hebben, stoppen we dat liever in de clubs die we nu al sponsoren; Ajax, de bas ketballers van Commodore Den Helder en de basketbalsters van Amiga Den Helder", ver duidelijkt Marketing Communication Ma nager Monique Haverkamp. „Door deze werkwijze waarborgen wij continuïteit. En dat is de clubs, maar ook ons, veel waard." Dat Commodore sponsor is in de top sportwereld en zich daar uitstekend op haar gemak voelt, komt door de Amerikaanse achtergrond van het computerbedrijf. „Commodore Nederland heeft Amerikaanse kenmerken. We werken snel in een harde business en hebben met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, jong personeel. Com modore is dynamisch, waardoor de overlap ping met sport snel plaatsvindt. Het sponso ren van kunst, hoezeer wij die culturele uiting ook waarderen, past bijvoorbeeld niet bij ons. Kunst is abstract, iets 'zweverigs'. Sport is daarentegen direct en duidelijk." Deze opstelling houdt overigens niet in dat Commodore sponsorschap ziet als keiharde business. „Een sponsorovereenkomst is een overeenkomst tussen mensen. Je gaat in be langrijke mate een persoolijke relatie aan. Zo zie je binnen een sportteam spelers op een bepaalde manier met elkaar omgaan, een teamgeest die in een bedrijf ook voor komt of benaderd moet worden. Zo zie je datje op menselijk vlak ook iets uit de sponsoring vandaan kunt halen." Met dat laatste noemt de Marketing Com munication Manager een van de vele op brengsten van sportsponsoring op. De be langrijkste twee moeten voor Commodore evenwel gezocht worden in de relatie sfeer en de verhoging c.q. in stand houden van de naamsbekendheid. „Ajax zien we als een club waar wij met onze relaties naar toe kunnen gaan, terwijl we met basketbal juist een grote groep jonge mensen willen berei ken." Dat Commodore de mensen bereikt blijkt uit de spectaculaire groei van het bedrijf sinds 1988. Vanaf dat jaar werd Commodore van marktleider in hobbycomputers, absoluut heer en meester in dit marktsegment. Een positie die veroverd werd met de inmiddels befaamde Commodore 64 hobbycomputer, waarvan er sinds de produktiestart in 1982 maar liefst tien miljoen verkocht zijn. Bin nen het zakelijke segment steeg het markt aandeel van Commodore van 5 procent in 1988 tot 20 procent medio 1991En in te genstelling tot andere leveranciers verwacht Commodore deze groei te kunnen continu eren. Vooral door haar unieke produktaan- bod die zich uitstrekt van een serie geavan ceerde, snelle en concurrerend geprijsde personal computers tot grafische (multi-me- dia) computersystemen, UNIX- en netwerk- produkten, hobby- en spelcomputers en CDTV; met als gemeenschappelijk kenmerk, een hoge kwaliteit en gebruiksgerichtheid. Kenmerken die Ajax ook voorstaat. fj f-jr! iVi' PR£semtat,egids ajax 9 - '93/75

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 75