SONY, EEN BEDRIJF MET HET AJAX-KARAKTER Zakelijk gezien zijn Sony Nederland en Ajax pas een jaar partners. Een goede relatie heb ben het mondiale bedrijf in Beeld en Geluid en de topclub daarentegen al tientallen ja ren. „Een relatie die lange tijd vooral onder huids was", legt adjunct-directeur Jan van Grondelle, de verantwoordelijke voor inter ne en externe communicatie, uit. „Sony is in 1961 door het bedrijf Brandsteder Electro nics op de markt gebracht. Echt Amsterdams dus, met werknemers die ook echte Amster dammers zijn. En omdat Ton Brandsteder, de eigenaar van het bedrijf, in de ledenraad van Ajax zat en zelfs penningmeester werd, brachten veel mensen Sony en Ajax met el kaar in verband. Zonder dat ze een zakelijke binding hadden. Dat bleef zo, ook nadat Brandsteder zijn functie in het bestuur had opgegeven. Er hebben altijd wel mensen van ons bedrijf bij Ajax rondgelopen. Ajax en So ny, hun werknemers pasten en passen kwa karakter gewoon bij elkaar; een beetje flair, een tikkeltje brutaal en een vleugje humor." Dat karakter kweekte wederzijdse sympa thie, maar een officiële zakelijke samenwer king liet, tot een jaar geleden, op zich wachten. „In het verleden hebben we er wel eens aan gedacht om shirt sponsor van Ajax te worden. Maar omdat we slechts aan naamsbevesti- ging hoefden te doen en niet aan het verhogen van onze naamsbekend heid, bleek shirtsponsoring van Ajax financieel niet bij ons te passen. Puur zakelijk konden wij onze gevoelens voor Ajax niet invullen. Daarom hebben we het bij reclameborden in De Meer gehouden en werden shirtsponsor van het toen nog roemruchte AZ." „Op dit moment sluit het pakket dat Ajax ons biedt wel uitstekend aan op on ze visie", vervolgt Grondelle. „Al blijft het altijd moeilijk om exact te constateren watje terugkrijgt voor je sponsoring. Het voegt iets toe aan je marketing, het houdt je naamsbe kendheid, in ons geval 95 procent, op de been." Daarom sponsort Sony eveneens in tennis, triathlon, zaalhandbal, autosport en golf. Het verhogen van de verkoop van bepaalde produkten is slechts in kleine mate belang rijk voor Sony. „De produkten waar we dan op doelen zijn videocamera's en televisies. Die apparatuur kan gebruikt worden voor het opnemen en afspelen van wedstrijden en trainingen. Vooral op dat educatieve richten wij ons. Door video-opnames kun je bijvoorbeeld de sprong van een turner, de slag van een schaatser of de swing van een golfer analyseren. Dat is ook wel een beetje de reden dat we in de golfsport zijn gaan sponsoren. Publicitair heeft de Sony Golf Cup weinig waarde, maar voor dealers en re laties is het wel fraai om zoiets te kunnen doen. Net zoals zij ook een middag bij Ajax enorm op prijs stellen." presentatiegids

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 73