ABN/AMRO Pabn-amro ABN/AMRO op het shirt van Ajax. Ruim een jaar geleden werd er door beide partijen hard over nagedacht; over de grootte van de letters en het Ajax-logo en de juiste positie op het shirt. Elke beslissing moest zorgvuldig worden afgewogen, daar de magie van het rood-witte tricot, op een bepaalde manier eigendom van de supporter, nooit mag wor den aangetast. Diezelfde supporters blijken een jaar later enorm in hun sas te zijn met het nieuwe shirt en de verticale opdruk. Zij vinden het modern en de naam ABN/AMRO subtiel gebracht en verre van overheersend. Een beoordeling waar de hoofdsponsor blij mee is, daar de bank zichzelf een bescheiden positie toedicht. Een positie die het imago van Ajax niet kan schaden. „Niets van onze sponsoring mag ten koste gaan van Ajax", benadrukt J.Voskens, Afde lingsdirecteur Marketing Communicatie Particulieren, daarom nog maar eens een keer. „Wij zijn Ajax gaan sponsoren vanwe ge hun identiteit, die nationaal en inter nationaal enorm aanspreekt. Wanneer je aan die identiteit gaat knabbelen, knabbel je onmiddellijk aan jezelf. En dat wil je als bedrijf niet. Ajax is geen eigendom van ABN/AMRO. Wij willen slechts profiteren van de identiteit van Ajax." Om een al te prominente rol bij Ajax te voor komen, is ABN/AMRO intern en extern daar om beheerst begonnen met het 'exploite ren' van hun hoofdsponsorschap. „We wilden eerst bekijken hoe het sponsorschap met Ajax zou aanslaan. We hebben ons daarom in eerste instantie be perkt tot de shirt- en bordreclame. Intern wilden we de relatie met Ajax ook rustig laten groeien, maar door het succes in de Europa Cup is dat buitengewoon hard gegaan. Ajax is vanaf de werkvloer tot in de top van de bank enorm gaan leven. Voor de wedstrijd Ajax-Genoa kregen we vanuit het bedrijf zo'n zevenduizend aanvragen voor kaartjes. Ik denk dat we de finale tegen Torino alleen al met ABN/AMRO-personeel hadden kunnen uitverkopen." Ook buiten het in september officieel ge fuseerde bankbedrijf is het effect van de re latie met Ajax veel groter dan verwacht. „ABN/AMRO moest door de fusie een ma nier vinden om binnen een heel korte perio de naamsbekendheid te krijgen en een groot publiek te bereiken. Dat is ons heel goed gelukt. Door de constante spanning in de competitie en het Europese succes waren Ajax en ABN/AMRO constant in beeld en be leefden wij als nieuwe hoofdsponsor echt een droomjaar." Voor ABN/AMRO is bewezen dat sport sponsoring werkt. „Het is een eigentijdse manier van adverteren, die een aparte bena dering vraagt. Sponsoring is een vak", stelt Voskens. „Door het succes en de drukte die dat met zich meebrengt, kunnen wij bepaal de zaken intern niet meer goed aan en moeten wij dat gaan uitbesteden. De sponsoring kost ons zeeën van tijd. Er zijn een aantal mensen die zich dagelijks bezig houden met Ajax. Maar dat hebben wij er graag voor over. ABN/AMRO is in een jaar tijd bij een heel breed publiek bekend geworden. Ajax heeft daar een zeer belang rijke bijdrage aan geleverd." Dennis Bergkamp, op de foto belaagd door de Feyenoorders Henki Fraser (I.) en Arnold Scholten, gestoken in het groen-geel van ABN/AMRO. Na een aantal overwinningen op vreemde bodem was deze kleurencombinatie van het Ajax' uittenue snel geaccepteerd.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 61