HET STADION Ajax heeft zijn diepste wortels rond het Willemspark, aan het eind van de vorige eeuw nog behorend tot de gemeente Nieuwer-Amstel. Die tijden liggen inmid dels al bijna een eeuw achter ons; na de officiële oprichting van de club in 1900 kwam Ajax terecht in Amsterdam-Noord, waar een terrein werd gehuurd aan de Middenweg een kwartier lopen van de pont. Na een jaar werd verkast naar de Laanweg, iets dichter bij het IJ, en in 1907 belandde Ajax in de Watergraafsmeer, de polder waaraan het stadion de roep naam 'De Meer' dankt. Het eerste Ajax-terrein in het toen nog zelfstandige Watergraafsmeer (in 1921 werd het Amsterdams grondgebied) bevond zich al aan de Middenweg, maar iets meer stadwaarts dan tegenwoordig: daar waar zich nu het Christiaan Huy- gensplein bevindt, schuin tegenover café-restaurant Frankendael. Bij de pro motie naar de eerste klasse in 1911 wer den daar de eerste houten tribunes ge plaatst en ontstond een stadionnetje dat gaandeweg zou worden uitgebreid tot 20.000 plaatsen. De ontwikkeling van Ajax tot topclub, die vooral gestalte kreeg in de jaren dertig, maakte het stadion al gauw te klein. Aan het eind van de jaren twintig drong het bestuur er bij de gemeente op aan grond ter beschikking te stellen voor een nieuw te bouwen stadion. In 1933 kwam een stuk grond beschikbaar bij de hoeve Voorland, nabij de Diemerbrug. De hoeve werd gesloopt en Ajax kon éen nieuw 'home' gaan bouwen. HET AJAX-STADI0N Architect Daan Roodenburgh, zelf Ajax- lid, ontwierp een stadion waarin Ajax en de Ajacieden zich tot op de dag van Van daag thuis voelen. Het stadion, met 22.000 plaatsen, en de aanpassih<jen aan de infrastructuur kostte destijds drie ton. Op 21 april 1934 ging de eerste paalde drassige bodem in, en reeds acht maan den later, op 9 december, volgde de offi ciële opening met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Stade Francais. In de bijna zestig jaar dat het Ajax-sta- dion nu bestaat, heeft het de nodige ver anderingen ondergaan. De belangrijkste waren de overkapping van de Reynoldst- ribune (tegenover de Eretribune) in 1965, de verwezenlijking van een nieuw restau rant in 1968, de aanleg van kunstlicht in 1971 en tenslotte in 1984 de overkapping van de beide staantribunes, aangeduid als 'Diemenzijde' en 'StadszijdeWens- lotte ontstond een stadion met 29.500 plaatsen, een ruimte die om veiligheids redenen inmiddels is teruggebracht tot 22.000. Voor topwedstrijden wordt sinds 1930 zonodig uitgeweken naar het Olym pisch Stadion, dat 50.000 mensen kan bevatten. In 1985 introduceerde Ajax een nieuw fenomeen in Nederland, de Skyboxen, voorzien van een eigen restaurant. In 1990 werd de Eretribune vernoemd naar Jaap van Praag, de Ajax-voorzitter die aan het roer stond in de roemruchte ja ren zestig en zeventig. De plannen voor een gloednieuw stadion in Amsterdam-Zuidoost, nabij me trostation Strandvliet, zijn inmiddels goeddeels gereed. De eisen van het mo derne voetbal vragen om een modernere accommodatie in de vorm van een natio naal voetbalstadion, met Ajax als vaste bespeler. De verhuizing die velen aan het hart zal gaan. Want ondanks de krappe behuizing en de tweewekelijkse overlast is Ajax zowel voor supporters als omwo nenden de parel van de Meer. HOE DE MEER TE BEREIKEN IS Het Ajax-stadion ligt aan de Middenweg 401 in Amsterdam-Oost, vlakbij de Voorzitter Marius Koolhaas en architect Daan Roodenburgh tonen de bouwtekening van het Ajax-stadion dat op 9 december 1934 officieel in gebruik werd genomen. Ringweg afslag Watergraafsmeer. Per openbaar vervoer is het stadion op verschillende manieren te bereiken. Vanaf het Centraal Station rijdt lijn 9, die een halte heeft tegenover het stadion. Vanaf het Amstelstation, waar buslijn 15 en tramlijn 12 hun eindhalte hebben, rijdt buslijn 8 in de richting van het Ajax- stadion. Vanaf de uitstaphalte Kruis- laan/Middenweg kan men nog voor één halte overstappen op lijn 9 of een wande ling van tien minuutjes ondernemen. Vanaf het Arnstelstation vertrekt ook buslijn 136 (Centraal Nederland), die vóór het stadion stopt. CN-buslijnen 120 en 126 hebben eveneens hun halte tegen over het stadion, terwijl de gemeente buslijn 59 de dichtstbijzijnde halte heeft op de hoek Kruislaan/Middenweg. 3 j 9 GVB Centraal Station -Diemenv.v. 8 GVB Buitenveldert - Muiderpoortstation v.v. 59 GVB Bijlmermeer-Muiderpoortstation v.v. 120 CN Muiderpoortstation-Utrecht v.v. 126 CN Muiderpoortstation - Mijdrecht v.v. *136 CN Amstelstation - Hilversum v.v. BEZICHTIGING AJAX-STADION Het is mogelijk het Ajax-stadion te bezichtigen. Belangstellenden die zich in groepsverband willen laten rondleiden langs alle bezienswaardigheden yan het stadion kunnen zich telefonisch meiden bij de AJAX FANSHOP. Telefoon: 020- 6631601 ESENTATIEGIDS AJAX '92 - '93 55

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 55