AJAX INGELIJST AJAX-HISTORIE IN DE BEURS VAN BERLAGE Nadat drie jaren achtereen het seizoen door Ajax uit de startblokken wérd ge schoten, is ditmaal voor een ander evene ment gekozen. In de Beurs van Berlage aan het Amsterdamse Damrak zal van 1 augustus tot en met 6 september een uitgebrei de tentoonstelling te zien zijn waarin de glorierijke geschiede nis van Nederlands meest roem ruchte voetbalclub wordt ge toond. Via uniek fotomateriaal, oude do cumenten en artikelen en video beelden wordt aangetoond dat Ajax meer is dan alleen maar voet bal: Ajax is cultuur, Ajax is kunst, Ajax is een gevoel. Het Ajax-voetbal kan worden samengevat als schilde ren op gras; creativiteit, artisticiteit, lef. Dat is al generaties lang zo. De samenstellers van de tentoonstel ling zijn op zoek gegaan in de archie ven van Ajax, het Gemeentearchief, bij privé-verzamelaars en in de collec ties van oud-spelers van de Amster damse club. Het heeft een massa ma teriaal opgeleverd, vanaf de uitnodiging voor de oprichtingsverga dering tot de UEFA-Cup-successen in het afgelopen seizoen. Bekende en onbekende foto's, programma's, shirt jes en medailles geven een beeld van de vele ups en weinige downs van Ajax in bijna een eeuw. In een 'eregalerij van onvergetelijke momenten' zijn bewe gende beelden van historische momen ten letterlijk ingelijst, en tevens zijn vi deobeelden te zien van Europa Cup-wedstrijden en de jaarlijkse presti- geslag met Feyenoord. De Beurs van Berlage ligt op vijf minuten lopen van het Centraal Station, er zijn parkeergarages zowel bij het station als de Bijenkorf. De toegang tot de expositie kost 7.50, houders van een CJP, pas 65+, of Stadspas, en kinderen tot twaalf jaar hebben aan vijf gulden genoeg. De ten toonstelling is dagelijks (ook in het week einde en op maandag) geopend van 10.00tot 17.00 uur. Wie bij de uitgang de smaakte pakken heeft, kan zich direct een seizoenkaart aanschaffen voor een nieuw seizoen schilderen op gras. P R E S E N T AT I E G I D S AJAX '92 '93 54

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 54