acht ke «--ra s£" pm ncvn achtl achtk acht keer per jaar! sï5s-m acht acht] q Ae qW te' asPe Dat kan, een abonr Ajax Magc Naam". AJAX MAGAZINE M\|oonpteats: Telefoon*. A de*! rt*A euvtg2^4 Ajax - r« ci i>,«ast de sp^ *&iaxM^ Ajax-Prese pves<\ v4aas Naast de s| Ajax-PreJ -V<e1 Ma* \\e^N vtese\ *a* ,J| •aatA^e rt att<a' van e*c\us'eV gea.^l q\ao) V\et^a% v\ex p^y \v)£s xe^1 «P seeT A\a* den- bt^g lusse« •,aar.^et exclusieve vondel g\an V\etMa* ,cten 4 brug tusse see rfóeTT- Max -o'veui see *de^ aspec««e seerde" pjax-oieu Ajax - Presef het Ajax Mac jaar. In het exclusieve ir ges, alsmer van de verr glan; Het Ajax brugtussen| aspecten er seerden. Ajax-nieui Naast de speciale uitgave van de Ajax - Presen het Ajax M| jaar. In he' exdusievi ges, alsnv van de vei glai Het Ajax brugtussi aspecten seerden. Ajax-niei NtaX xan. O»1 een Ma* a\M tliaS te*et\ O**9* OatV.®"' ,aVJO°f iN\a91 een; A\ax zeH zeXeT' N\a9a1 Dat kan een ab°0' MaxWag1 zeVetj W\aga\ zekere Maga*| Dat kan, een aboi Ajax Ma< zeker| Mag' het Ajax Mag jaar. In het Aj exclusieve irï ges, alsmede van de veren glanze Het Ajax Ma brug tussen c aspecten en seerden.A/Va Ajax-nieuw Dat kan, w; een abonne Ajax Magaz zekerd Magazir i*e v<\^ M»* vju\de' d'ieop' W^u' \jn\de°, die*, Vul de on| die op< Vu\deo\ krijgtu dieopl Ma*1 krijgt"' Ma* Ma9a izine tl Vul de one die op er krijgt u al Ajax Mi krijgt u| Ajax Magazine thi Vul de o die op Naast de speciale uitgave van c Ajax - Presentatiegids verschijn het Ajax Magazine zeven keer p* jaar. In het Ajax Magazine vindt i exclusieve interviews en reporta ges, alsmede nieuws uit het hart van de vereniging. En dat alles in glanzend full colour! Het Ajax Magazine is een directe brug tussen de vereniging in al zijn aspecten en alle in Ajax geïnteres seerden. Wat is er mooier dan het Ajax-nieuws uit de eerste hand te vernemen? Dat kan, want het is mogelijk om een abonnement te nemen op het Ajax Magazine, zodat u er van ver zekerd bent, dat u het Ajax Magazine in uw bezit krijgt. Vul de onderstaande bon in, stuur die op en voor ƒ35,00 per jaar krijgt u alle acht uitgaven van het Ajax Magazine thuisbezorgd. 3r - t ikneemeenabonn .ementophetvern. ,\euwde nmiddels heb ik ƒ35,- overgemaakt op rekening ABN-AMRO 56.89.17.650 t.n.v. AJAX MAGAZINE, abonnementenadministratie Haarlem. te Ron zenden aan". 2035 AM Haarlem.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 114