voorwoord voorzitter De tellers staan weer op nul en Ajax gaat weer in de race voor het landskampioenschap en de KNVB-beker. We doen dat als kampioenen, want het seizoen 1989-1990 werd na veel tegenslag en veel spanning uiteindelijk bekroond met de hoogste eer. Een welgemeende felicitatie aan allen die daarvoor ge zorgd hebben in een tijd, waarin donkere wolken zich in ruime mate boven Ajax samenpakten. Een dankwoord ook aan u allen, die Ajax zo van harte on dersteund hebben. Ons gemiddelde bezoekersaantal is ruim gestegen. Ajax leeft als nooit tevoren, getuige het volle Leidseplein bij de kampioenshuldiging en we zien steeds meer gezichten van mensen die ons een tijdlang de rug hadden toege keerd. Fijn, u bent van harte welkom. U weet inmiddels dat wij er naar willen streven om onze toeschouwers meer comfort te gaan bieden. De praktijk leert, dat dit alleen in een nieuw STADION kan. Graag had ik u op deze plaats dan ook al enkele definitie ve plannen willen ontvouwen. Helaas is dat door allerlei omstandigheden echter nog niet mogelijk. Wij denken in de loop van het nieuwe seizoen meer duide lijkheid te kunnen verschaffen. Wij stellen het op prijs, dat de banden met Ajax-supporters uit alle geledingen inmiddels nauwer zijn aangehaald. En dat hoort ook zo. Ajax is immers van ons allemaal. Het zijn onze SPONSORS die er in belangrijke mate voor zorgdragen, dat AJAX kan zijn wat het is. Wij stellen hun aanwezigheid en steun dan ook bijzonder op prijs. Het komende seizoen is TDK voor het laatst onze hoofdsponsor. Daarna zal de ABN, die nu een reklamekon- trakt met ons heeft, die spitspositie overnemen, om het maar eens bij voetbaltermen te houden. De overige opstellingen blijven gelijk: Citroën, Comodore, Forbo, Martinair, OAD, Roever Reizen en Umbro vormen een sterk team. Nieuws is echter wel, dat CSU gedurende het afgelopen seizoen ook is toegetreden tot onze sponsorpool, zodat het totaal aantal sponsors nu tot negen is opgelopen. Wellicht wordt het nog eens een elftal. Deze groep spelers heeft in' ruime mate laten zien waar ze toe in staat is. Juist doordat onze spelers een groeiproces doormaken en het elftal steeds beter op elkaar ingespeeld raakt, hebben we veel vertrouwen in de nabije en verre toekomst. Leo Beenhakker heeft in zijn technische staf wat verschui vingen aangebracht en met de komst van Ton Pronk en Gerard van der Lem hebben we er niet alleen twee top- trainers, maar ook twee Ajacieden bij gekregen. En dat laatste is nu nèt dat beetje extra. Voor u ligt de presentatiegids 1990-1991. Bladert u hem maar eens op uw gemak door. Wij stellen u de crème de la crème van het Nederlandse voetbal voor en gaan er van uit, dat u ons het komende seizoen weer door dik en dun zult steunen. Want eens Ajacied, altijd Ajacied. Ja toch?! Michael van Praag voorzitter U kent inmiddels het beleid m.b.t. onze A-SELEKTIE. De afgelopen maanden zijn we er in geslaagd om onze ve detten naar beider tevredenheid voor langere tijd aan ons te binden. En dat heeft gevolgen gehad voor de samenstelling van onze A-selektie, want u zult daardoor dezelfde gezichten zien als in het vorige seizoen. Natuurlijk zijn er wat kleine mutaties, maar geen nieuwe gezichten.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 5