Vink, Silooy, Bergkamp en Willems presenteren de Eurostyle-rekening. Recreatie/horeca, voor de schoonmaak van recreatie parken, hotels, zwembaden e.d. Voeding- en genotmiddelenindustrie, voor de reini ging van snackindustrieën, bakkerijen, groenteverwer- kende bedrijven, slachterijen e.d. CSU Specialistische Reinigings Technieken BV: is er voor bijzonder specifieke opdrachten als: bereddering na brand; inboedelreiniging; reconditionering van (computer)apparatuur, instrumen ten en machineparken; industriële reiniging; gevelreiniging. CSU Beveiliging BV: voor beveiliging en bewaking van objecten, surveillance, portiersdiensten, evenementenbeveiliging, alarmcentrale diensten etc. Kortom, CSU biedt een compleet dienstenpakket op het gebied van Schoonmaak en Beveiliging. De ABN Bank wil zich steeds duidelijker profileren als een grote internationale bank. Bij een internationale profilering past uitstekend een internationale sport als voetbal en ze ker Ajax, een club met een uitstekende reputatie niet al leen in Nederland. Het contract beperkt zich niet alleen tot de naam op het shirt. Op verzoek van Ajax zal de ABN een onderzoek doen naar de haalbaarheid van kaartverkoop via haar kan toren. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht specifieke doelgroepgerichte acties te voeren, bijvoorbeeld rond de ABN-jongeren produkten als 'Yourop' en 'Eurosty- le'. Vooruitlopend op dergelijke acties kregen de jeugdige Ajax-spelers bij de contractondertekening alvast een Eurostyle-rekening (voor 15- tot 24-jarigen) aangeboden. De contacten tussen de ABN en Ajax lopen al langer dan de fusiebesprekingen met de Amro Bank. De beslissing om met Ajax in zee te gaan is evenwel extra interessant om na de fusie de nieuwe naam "ABN Amro Bank" in de markt te zetten. CSU Total Care is een zakelijk dienstverlenende organisa tie op het gebied van Schoonmaak en Beveiliging. CSU is opgericht in 1968 door de huidige eigenaar en Algemeen Direkteur, de heer C.P. van der Heijden. Met haar 5000 medewerk(st)ers en een vijftiental vestigin gen behoort CSU zowel in de Schoonmaak- als in de Beveiligingsbranche tot de vijf grootsten van Nederland.* CSU Total Care, met het hoofdkantoor in Uden, fungeert als facilitair bedrijf voor haar werkmaatschappijen. CSU Schoonmaak Efficiency BV, voor de dagelijkse schoonmaak (van bijv. kantoorgebouwen), periodiek onder houd, glazenwassen, reiniging in de gezondheidszorg e.d. CSU Bedrijfsdiensten BV: Deze werkmaatschappij is onderverdeeld in 2 produkt- groepen: Willy van de Kerkhof ziet tevreden toe hoe Ajax (voorzitter Van Praag) en CSU (algemeen direkteur Van der Heijden) de handen ineen slaan

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 49