COLOFON Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter 3 Voorwoord Algemeen Direkteur 5 Voorwoord Technisch Direkteur 7 Bestuur-direktie-administratie 9 Technische staf-begeleiding 11 Selektie 1990-1991 12 Cijfers seizoen 1989-1990 1 5 Pal Fisher, toch zeer produktief 1 7 Terugblik en vooruitblik 1 7 Info 25 Supporters 28 Poster Ajax elftal 30/31 John van 't Schip 33 Het stadion De Meer 37 Seniores 39 Voorland 41 Sponsors 43 De topschutters van Ajax 49 De club van honderd 51 De tegenstanders 53 Het wedstrijd program ma 59 Ajacieden in Oranje 60 Uitgave: Adrem bv Postbus 313 9200 AH Drachten Tel. 05120-24180 Acquisitie: Huiand bv Hoofdstraat 241 9600 AK Hoogezand Tel. 05980-93153 verschijnt 8 maal per jaar Druk: Frisch Drukkerijen bv Amsterdam Tel. 020-930865 Redaktie Ajax Magazine: Inter Football Postbus 60 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel Foto's: Louis van de Vuurst, Jan Onclin, e.a. Litho: Frank Gude Redaktie Ajax Clubnieuws: A. Kraan, M. Middendorp, W.W. Heisterkamp, D. Endt Redaktie-adres: M. Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Tel. 020-454421 Administratie-adres: Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Postbus 41885 1098 DB Amsterdam Foto's: Jan Mud en A.N.P. Abonnementen: Door overmaking van f 35,- krijgt u het Ajax Magazine/Clubblad acht keer per jaar thuisgestuurd. Overmaking per giro-betaalkaart naar: Ajax-administratie, Middenweg 401, 1098 AV Amsterdam. Tel. 020-946515/6654460. Inlevering kopij volgend nummer vóór 13 september 1990. Niets uit dit magazine mag worden gecopiëerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 3