De aanvoerdersband belangrijk geweest voor de ploeg, vooral voor de jonge spelers. Het werkt stimulerend denk ik, een kam pioenschap geeft bijna altijd vertrou wen. We zullen alleen de wisselval ligheid uit de prestaties moeten ha len. We hebben teveel wedstrijden uit handen gegeven. Dat moet dit jaar beter. Ik heb er weinig van na kunnen ge nieten. Het was het eerste kampioen schap waar ik me echt bij betrokken voelde. Het kampioenschap hiervoor, in 1985 was niet echt mijn kampioen schap. Ik ben dat seizoen heel lang uit de roulatie geweest en was pas vlak voor het einde van de competitie terug. De kampioenschappen daar voor was ik geen basisspeler. Na de wedstrijd tegen NEC waarin we dus de titel veilig stelden heb ik een paar dagen vrij gehad en toen begon het hele circus met het Neder lands Elftal alweer. Echt lang heb ik dus niet stil kunnen blijven staan bij de titel. Ik denk niet dat het een nadeel hoeft te zijn dat je kampioen bent gewor den. Als Ajax zijn elk seizoen alle ogen op je gericht. Dat zal nu niet anders zijn. ledereen weet dat we een sterke ploeg hebben en dat we opnieuw de strijd met PSV en mis schien Feyenoord aan zullen moeten gaan. Het is wel zo dat je na een kampioensjaar moeite hebt die prestatie te evenaren. We hebben wel geprofiteerd van de misstappen van PSV, maar dat kan nooit een verwijt richting ons zijn. PSV stond op een gegeven moment zes punten voor op ons, dat hebben zij uit handen gegeven. Je kunt altijd wel zeggen dat je van de ander zijn fouten hebt geprofiteerd. De ene keer ligt het wat duidelijker dan de andere, leder kampioenschap wordt beslist door misstappen van anderen, zo wordt Real kampioen, Club Brug ge, Porto en Napoli. Je kunt het ook omdraaien en zeggen dat die clubs juist de minste fouten hebben ge maakt. Je moet niet altijd alles nega tief uitleggen. Is PSV soms jaren achtereen kampioen geworden om dat wij het lieten liggen, of waren ze gewoon veel te sterk? Ik weet niet of we dit jaar sterker zul len zijn dan vorig seizoen. De jonge jongens hebben weer een jaartje er varing meer, sommigen hebben zelfs veel kunnen leren van het WK. Hoe dat allemaal uitpakt is moeilijk te zeggen. We spelen geen Europa Cup, dat is een aderlating, gelukkig spelen we wel een aantal vriend schappelijke topduels (onder meer tegen Bari en Milan, red.), dat is toch ook leerzaam. Het zijn dan wel geen wedstrijden om een bepaalde inzet, maar je houdt toch internationaal contact. Ons speltype zal waarschijnlijk niet anders zijn dan vorig seizoen. Wel licht dat bepaalde posities met ande re spelers ingevuld gaan worden, dat weet ik niet. Natuurlijk is het jammer dat we ons niet hebben kunnen ver sterken. Iedere zichzelf respecteren de club probeert zich voor iedere voetbaljaargang te versterken. Bij Ajax was dat dit jaar niet mogelijk, dat wisten we van tevoren, dus daar hoef je niet lang bij stil te staan. We hebben een goede groep met veel jonge spelers waar we op kun nen bouwen. We zijn niet zwakker dan vorig jaar, integendeel. Ook ten opzichte van PSV zal de ver houding niet echt aangetast zijn. PSV heeft wel kunnen aankopen, maar of het echte versterkingen zijn? Bosman in plaats van Kieft, maakt dat verschil? Of Erwin Koeman in plaats van Lerby? Hoe zal die Popescu zich houden? PSV heeft een enorm sterke selektie. Ze zitten op hetzelfde niveau als vorig jaar en dat is een heel hoog niveau, maar dat zegt niet alles. We voelen ons beslist niet kansloos, echt niet. Zij moeten Weer spelers in passen, wij niet, dat kan een voor deel voor ons zijn." "Ik ben dit seizoen weer aanvoerder. Of ik daar blij mee ben? Ja hoor, ik weet waar je op doelt. Ik ben al eens in een eerdere periode aanvoerder geweest. Dat was vlak nadat Johan Cruijff wegging. Dat was een heel vervelende tijd voor de hele club. Ik was toen ook aanvoerder en ieder een viel over me heen. Ik stond als het ware tussen twee vuren, en dan doe je het nooit goed. De pers-jongens belden me dag en nacht en wilden steeds weer state ments, als het even kon sensatione le. Op een gegeven moment voelde ik me geen voetballer meer. Voetbal stond niet meer centraal, iedereen was slechts geïnteresseerd in het randgebeuren. Op een bepaald mo ment ging me dat de keel uithangen en heb ik de band ingeleverd. Ik was aanvoerder in één van de roerigste tijden uit de historie van de club. Als jochie van 23 jaar oud werd het me allemaal een beetje teveel. De situatie van nu is heel anders. Zoals we Johnny dit seizoen óók leerden ken nen: koppend, jawel! Jan Wouters is geschorst als aan voerder, ik was reserve-aanvoerder en Stanley is tweede reserve. Logischerwijs werd ik de vervanger van Jan als aanvoerder. Momenteel is die baan niet zo zwaar. Ik zit niet gebakken aan Ajax. Het is wel zo dat ik het geweldig naar mijn zin heb bij de club.Hk zou graag bij Ajax willen blijven, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Eind van het seizoen loopt mijn contract af. Er kan in een jaar zoveel gebeuren. Aan het eind van het seizoen zullen we wel kijken hoe de vlag er voor staat. Het is voor mij belangrijk om te we ten hoe Ajax er in de toekomst uit zal zien. Of Leo Beenhakker blijft bij voorbeeld. Het is geen maatstaf of voorwaarde voor mij om mijn con tract al dan niet te verlengen, maar ik denk dat het een goede zaak zou zijn voor de club als men Leo Been hakker voor langere tijd aan zich zou kunnen binden. Het is voor jonge spelers niet ideaal om steeds weer met nieuwe trainers geconfronteerd te worden. Mijn beslissing zal daar overigens los van staan. De toekomst van Ajax in zijn alge meenheid zal bepalend zijn voor mij. Ik hoop op een goed seizoen van mij persoonlijk. Ook ik moet nog constanter worden in mijn prestaties. Vorig seizoen heb ik ook mindere wedstrijden gespeeld, dat wil ik eruit halen komend seizoen. Als we als team de wisselvalligheid kunnen uitbannen dan wordt het op nieuw een goed seizoen, daar ben ik van overtuigd." Jerinho

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 37