John van't De wise!vuiligheid moet eruit hip Kampioenschap belangrijk Het is gebruikelijk dat in de presentatie-gids van Ajax de voorzit ter, de Technisch Direkteur en de sponsors de ruimte krijgen zich te presenteren voor het nieuwe seizoen. Waar het allemaal om draait, de club en dus de spelers, worden door mid del van foto's en korte gegevens aan u gepresenteerd. Nieuwe spelers ko men doorgaans ruimer aan bod mid dels een interview. Dit jaar doet zich het opmerkelijke feit voor dat Ajax géén spelers heeft aangetrokken. Waarom dat het geval is, moge iedereen duidelijk zijn. Ajax zorgt daarmee misschien wel voor een unicum in de (inter-)nationale voetbalwereld. Tevens zou Ajax wel eens een trend kunnen gaan zetten met dit kortston dige non-aankoop-beleid, indien de club er opnieuw in zou slagen landskampioen te worden. De selektie was en is op zich natuur lijk rijk aan talent; jonge veelbeloven de spelers die de toekomst garande ren, voorlopig tenminste. Veel van deze spelers moeten echter nog tot volle wasdom komen. Som migen hebben al een ervaring achter de rug (Witschge met het Nederlands Elftal in Italië) die minder leuk was, maar daarom zeker zo leerzaam. Anderen moeten dit seizoen de turbo in werking stellen om rijping, vooral op het mentale vlak, te versnellen. De druk van buitenaf zal komend sei zoen immers veel groter zijn dan in het vorige, dankzij het kampioen schap. In de voorbereiding naar het seizoen 1990-1991 werd het duidelijk dat de spelers vertrouwen hebben in een goede afloop. De spelersgroep is blessure-vrij en is zich van de eigen kracht bewust. John van 't Schip, dit seizoen op nieuw aanvoerder, vertaalde de ge voelens van de spelersgroep voor u aan de vooravond van de competitie. Daarmede de presentatie van Ajax in zijn totaliteit rond makend. De competitie 1990-1991, we spre ken in het vervolg niet meer over de Eredivisie maar over de PTT- Telecompetitie, zal in eerste instantie misschien in het teken staan van een nabij verleden. De term post-WK-depressie is inmid dels een eigen leven gaan leiden en zou wel eens betrekking kunnen heb ben op de spelers van het Neder lands Elftal. Italia'90 was ook voor Oranje geen doorslaand succes, om maar eens een understatement te gebruiken. Voor sommige spelers voor wie het WK een echte deceptie was (de eerste afvallers zoals de PSV'ers El- lerman, Bosman, maar toch ook Er- win Koeman en Vanenburg) zouden zich wel eens willen revancheren en van enigerlei depressie geen last kunnen hebben. Anderen, die wel speelden maar niet konden overtuigen, konden wel eens het spoor bijster zijn (Ronald Koe man, Van Basten en Ruud Gullit?). Maar hoe zit het met de Ajacieden? Menzo, Roy en Blind hebben (nage noeg) niet gespeeld, Wouters heeft het moeilijk gehad, terwijl Witschge, Winter en Van 't Schip de beste in druk maakten van alle Nederlandse WK-gangers. Johnny, de start van het nieuwe sei zoen met frisse tegenzin of met goe de moed? "Ik geloof niet dat ik post-WK veel last van een depressie heb of zal krij gen. Ik heb wel last gehad van een post-EK-depressie, als je dat zo mag stellen. Het WK was in zijn geheel voor ons natuurlijk teleurstellend, maar aan de andere kant heb ik zelf aardig gespeeld en dat is voor een speler persoonlijk een aardige pleister op de wond. Op het EK werd ik na de eerste wedstrijd al uit het team gehaald en ben verder niet meer aan spelen toe gekomen. Daarom was de kater toen veel groter, ondanks dat we Euro pees Kampioen werden. Nu was ik in feite geen basisspeler, dus alles wat ik zou spelen was mee genomen. De wedstrijden die ik mee deed, speelde ik vrij goed, en dan heb je toch een ander gevoel als de échte basisspelers. Het is natuurlijk wel zo dat als we van Duitsland had den gewonnen, ik verzekerd was ge weest van een basisplaats in een vol gende wedstrijd. Wat dat betreft was het dus wel jammer dat we uitge schakeld werden. Als we door waren gegaan had je als basisspeler echt naam kunnen maken. In dat kader was het dus wel enorm jammer. Een goede prestatie in een wedstrijd die je verliest, zijn de mensen al heel snel vergeten." Ajax gaat het nieuwe seizoen in als Landskampioen. Iets waar niemand op gerekend had vorig jaar rond de ze tijd. Het kampioenschap zal voor de spelers nog meer druk betekenen want veel mensen willen bevestigd hebben dat Ajax vorig jaar terecht kampioen is geworden, en niet alleen heeft geprofiteerd van de crisis in Eindhoven. Van 't Schip:" Het kampioenschap is Jan Heintze ziet de hielen van John van 't Schip.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 35