AJAX GAAT VERNIEUWEN WW voorwoord voorzitter Met de komst van een nieuw bestuur waait er bij iedere vereniging een andere wind, zo ook bij Ajax. Wij hebben gekozen voor een openheid zoals die, getuige de aanhoudende reakties, tot op heden bij onze club ongebruikelijk was, maar door een ieder als prettig ervaren wordt. Wij menen dat een club er voor zijn supporters is en niet andersom. Een bestuur dient daar o.i. naar te handelen en derhalve achten wij de ze openheid een normale zaak. De op 27 juli j.l. gehouden open dag is een goed voorbeeld van deze nieuwe attitude. Zo'n open dag is in Zuid Europa overigens een al jaren ingeburgerd fenomeen. Het geeft de aanhang een mooie gelegenheid met zijn club en haar nieuwe spelers kennis te maken. Wij gaan hier dan ook beslist mee door. Openheid betekent echter niet, dat de clubleiding zich door invloeden van buitenaf zal laten leiden, al zijn welgemeende adviezen uiteraard al tijd welkom. Wij varen een eigen koers, een koers welke wij voor AJAX als de beste beschouwen. Houdt U het er maar op, dat wij het kompas echter opnieuw hebben la ten compenseren. De portefeuille-verdelingen binnen het bestuur en met name de mensen welke aan de uitvoering van die taken gestalte geven, staan borg voor een gezonde (club) efficiëntie, waarbij snel beslissingen worden genomen. Ons eerst elftal Een aantal bekende gezichten zult U in deze gids niet meer aantreffen, wegens vertrek naar andere verenigingen. Ons verdriet om het verlies van Lloyd Doesburg zal nog lange tijd voortduren. De selektie kent ook een aantal nieuwe gezichten. Ons beleid is er op gericht om de beste voetballers voor langere tijd aan AJAX te binden. Dat zal geen eenvoudige zaak zijn, want men weet inmiddels hoe moei lijk het voor een Nederlandse club is om de aantrekkelijke aanbiedin gen vanuit Zuid-Europa het hoofd te kunnen bieden. Aanbiedingen waar spelers begrijpelijk vaak geen "nee" tegen kunnen zeggen. Toch menen wij op langere termijn in onze opzet te zullen sla gen en een elftal met louter "toppers" op de been te kunnen houden. Onze selektie staat het komende seizoen onder leiding van een fantastische man, die zijn sporen in binnen- en buitenland ruimschoots verdiend heeft: Leo Beenhakker. Samen met hem bouwt het bestuur aan een AJAX, dat binnen een aantal jaren een belangrijke rol op Europees niveau zal gaan meespelen. De "spirit" zit er inmiddels al weer helemaal in, dus zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Onze veelgeroemde jeugdopleiding zal verder worden uitgebouwd en geperfectioneerd. Met name de studiebegeleiding vormt hierin een belangrijke schakel en met betrekking hiermede zijn reeds belangrijke besluiten genomen. Het stadion Het komende seizoen zal er met betrekking tot ons stadion een belangrijke beslissing moeten worden genomen. De huidige outillage voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en een verbouwing van ons stadion brengt zoveel technische problemen met zich mee, dat men dan beter nieuw kan bouwen. Voor de verwezenlijking van onze plannen is een groter aantal business-seats en skyboxen een pure noodzaak en dat zit er, zoals U allen zelf kunt konstateren, in de huidige opzet niet in. Wij volgen dan ook met grote belangstelling de plannen welke de gemeente Amsterdam voor ogen heeft, om tot de bouw van een nieuw stadion in Zuid-Oost te komen. Weest U echter gerust, er liggen een aantal wensen en voorwaarden op tafel welke er voor zullen zorgdragen, dat dit nieuwe stadion een echt AJAX-STADION zal zijn. Pas wanneer alle plannen definitief op tafel liggen gaan wij samen met onze leden beslissen wat te doen, waarbij het be lang van AJAX en haar supporters altijd voorop zullen blijven staan. Sponsors Onze oudste sponsor Martinair heeft haar kontrakt met AJAX verlengd en daar zijn we erg blij mee. We hopen met u, dat er dit jaar veel voor ons te vliegen valt. Met veel plezier verwelkomen we onze nieuwe kledingsponsor UMBRO en u heeft tijdens de open dag reeds kunnen ervaren, wat voor prachtige tenues en trainingspakken er door deze fabrikant worden vervaardigd. Naast de bovengenoemde bedrijven maken ook de volgende firma's deel uit van onze sponsorgroep: TDK, Citroen, Commodore, Roever Reizen, Forbo en OAD. Sponsors zijn voor AJAX onmisbaar. Het is echter buitengewoon plezierig, dat er achter deze bedrijfsnamen mensen schuilgaan, die zich met hart en ziel aan onze club verbonden voelen. Dat is zeker niet vanzelfsprekend en daarom zijn we daar erg dankbaar voor. Tevens verwelkomen wij het schoonmaak en beveiligingsbedrijf CSU, welke de komende jaren het schoonhouden van- en de kontrole rondom ons stadion zal verzorgen. De heren hebben reeds ruime ervaring opgedaan bij PSV, dus dat beloofd goed voor elkaar te komen. Een nieuw fe nomeen is de mogelijkheid voor bedrijven, om bij een bepaalde wedstrijd als sponsor op te treden en zo relatie en klanten te entertainen. Televisie Zoals u in de vorige presentatiegids al in de bijdrage van de heer Harmsen heeft kunnen lezen, heeft Ajax zich in samenwerking met Inter Foot ball terdege verdiept in de mogelijkheden, welke de veranderingen in de televisiewereld met zich meebrengen. Wij hebben het na zeer veel overleg aangedurfd de stap naar de commerciële televisie voor wat betreft de uitzending van de Europa Cupwed strijden te maken. Aan de hand van de ons ter beschikkingstaande gegevens menen wij, dat dit voor AJAX en haar supporters de beste weg is. Supporters Geen enkele club kan leven zonder zijn supporters, stelt U zich b.v. maar eens een wedstrijd zonder publiek voor. Het is de taak van het bestuur ervoor te zorgen, dat U trots bent op uw club en dat U enthousiast kunt blijven over de prestaties welke er op de mat worden gelegd. Daartoe voeren we een beleid, dat door de ledenraad van AJAX getoetst wordt. Daarmee zijn we er echter niet alleen. De prestaties van met name ons eerste elftal is en blijft allesbepalend voor de beoordeling door U, dames en heren supporters, van het door het bestuur gevoerde beleid. De resultaten van het eerste worden echter in zeer belangrijke mate bepaald door de mate waarin U ze steunt. Juist op momenten dat het eens wat minder gaat is een sterk legioen bepalend voor het moreel. Wij zijn gelukkig met uw positieve reakties van de laatste maanden. U helpt het bestuur echter het meest in haar streven AJAX weer een topclub te maken, door onder alle omstandigheden achter uw ploeg te blijven staan. Mogen we daar het komende seizoen op rekenen?? M van praag.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1989 | | pagina 5