COLOFON INHOUDSOPGAVE 1 Uitgave: Ad rem bv Postbus 313 9200 AH Drachten Tel. 05120-24180 Acquisitie: Huiand bv Hoofdstraat 241 9600 AK Hoogezand Tel. 05980-93153 verschijnt 8 maal per jaar Druk: Frisch Drukkerijen bv Amsterdam Tel. 020-930865 Redaktie Ajax Magazine: Inter Football Postbus 60 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel Foto's: Louis van de Vuurst, Jan Onclin, e.a. Litho: Frank Gude Redaktie Ajax Clubnieuws: A. Kraan, M. Middendorp, W.W. Heisterkamp Redaktie-adres: M. Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Tel. 020-454421 Vaste medewerker: D. Endt Administratie-adres: Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Postbus 41885 1098 DB Amsterdam Foto's: Jan Mud Abonnementen: Door overmaking van f 35,- krijgt u het Ajax Magazine/Clubblad acht keer per jaar thuisgestuurd. Overmaking per giro-betaalkaart naar: Ajax-administratie, Middenweg 401, 1098 AV Amsterdam. Tel. 020-946515/6654460. Inlevering kopij volgend nummer vóór 1 september 1989. Niets uit dit magazine mag worden gecopiëerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie. VOORWOORD VOORZITTER 3 VOORWOORD ALGEMEEN DIREKTEUR 5 VOORWOORD TECHNISCH DIREKTEUR 7 BESTUUR-DIREKTIE-ADMINISTRATIE 9 TECHNISCHE STAF-BEGELEIDING 11 SPORT MEDISCH CENTRUM DE MEER 11 SELEKTIE 1989-1990 12 KWANTUM AJACIED V/H JAAR 1988-1989 15 INFO 17 DE AANWINSTEN 19 SUPPORTERS 23 SENIORES 25 VOORLAND 27 POSTER AJAX ELFTAL 28/29 SPONSORS 33 DE GESCHIEDENIS VAN AJAX 39 CIJFERS SEIZOEN 1988-1989 35 HET STADION DE MEER 45 WEDSTRIJDPROGRAMMA 1989-1990 49 CLUB VAN HONDERD 51 DE TOPSCHUTTERS VAN AJAX 53 AJACIEDEN IN ORANJE 55

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1989 | | pagina 3