ROEVER ffodb© touristische Dienstverlening sponsors c V J OAD-REIZEN uit Holten trad vorig jaar ook toe tot de sponsors van Ajax. Het overbekende bus-bedrijf leverde Ajax de luxe touringcar waarmee de se- lektie naar de uitwedstrijden in Nederland reist. De touringcar van OAD waar Ajax gebruik van maakt De tou ringcar van OAD waar Ajax gebruik van maakt en war, naast de clubnaam, ook alle andere sponsors op vermeld staan, is volkomen afgestemd op de persoonlijke wensen van de Aja- cieden. Comfort en efficiëntie gaan in het Royal Class- interieur hand in hand. Vorig jaar meldde FORBO INTERNATIONAL zich als Ajax-sponsor. De meest opvallende bijdrage van FORBO was de installatie van het kunst grasveld op Voorland. Dat werd officieel ingewijd met een wedsdtrijd tus sen Ajax-medewerkers en een pers-elftal. Op de foto poseren bij die gele genheid van links naar rechts: Rob Fleur (Het Parool), scheidsrechter Tom Mulder, FORBO-direkteur Matthieu van Berkel, Sjaak Swart en Ajax' gelegenheids-grensrechter Wim Schoevaart. X ROEVER REIZEN, gevestigd aan het winkelcentrum Kostverlorenhof in Amstelveen met een filiaal in Bussum, hoort ook al jarenlang tot de sponsorgroep van Ajax. Onder de bezielende leiding van direkteur Arend de Roever veroverde het relatief jonge bedrijf zich snel een plaats onder de zon van de toeristische dienstverlening. De relatie met Ajax zal ROEVER REIZEN ongetwijfeld hebben geholpen bij de ontwikkeling die zich nog steeds voortzet. Sinds ROEVER REIZEN sponsor is van Ajax verzorgt het alle reizen van de club naar buitenlandse bestemmingen. Op 1 januari 1989 verlengde ROEVER REIZEN de verbintenis met Ajax voor de duur van drie-en-een-half jaar. Voor in elk geval die periode kan Ajax derhalve verzekerd zijn van de service en know-how van het Amstelveense reisbureau Vorig seizoen presenteerde FORBO zich als nieuwe sponsor-telg binnen de Ajax-familie. FORBO SPORTFLOR is een onderdeel van het Zwitserse FORBO INTERNATIONAL die in Nederland onder meer For- bo Paradetapijt, Forbo Bonaparte, Krommenie Linoleum en Forbo Novilon op de markt brengt. Het spektakulairst komt de Ajax-sponsoring van FORBO tot uiting in het schitterende kunstgrasveld op het Voorland terrein. Met de aanleg daarvan zijn de trainingsfaciliteiten van Ajax in bijzondere mate vergroot. Onder alle weersomstandighe den kan het eerste elftal maar ook de seniores en jeugd van Ajax optimaal trainen en spelen. Het kunstgrasveld van FORBO heeft onder de naam POLY- GRAS een grote faam verworven in heel Europa. Terwijl Ajax gebruik maakt van de onbeperkte mogelijkheden vcan het POLYGRAS-veld profiteerd FORBO van de nationale en in ternationale uitstraling van de naam Ajax. Het vorig seizoen verwelkomde Ajax ook het bekende auto busbedrijf OAD als sponsor. Als meest in het oog springend onderdeel van de Ajax- sponsoring leverde OAD-Reizen uit Holten de werkelijk fan tastische Ajax-bus, de luxe touringcar waarmee Ajax naar de uitwedstrijden in de kompetitie vervoerd wordt. Al geruime tijd manifesteert OAD zich in de sportsponsoring. OAD speelde in op de stormachtige ontwikkelingen in het hedendaagse topvoetbal en verlegde de grenzen van plaat selijke sponsoring naar het 'grote werk'. Zo is het Holtense bedrijf niet alleen sponsor van Ajax maar ook van de Ko ninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Kortgeleden kwamen Ajax en Martinair overeen de al vele jaren durende sa menwerking opnieuw te continueren. Michael van Praag, Martinairs president-direkteur Martin Schröder en Uri Coronel signeerden het contract dat beide partijen voor nog eens drieën half jaar aan elkaar bindt. MARTINAIR is officieel vervoerder van de Ajax-selektie en de supporters wanneer er wedstrijden in het buitenland gespeeld worden.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1989 | | pagina 37