SENIORES Pioniers krijgen vaste grond onder de voeten Seniorenkommissie (zaterdag) Konden we vorig jaar spreken van successen voor de Ajax- seniores, voor de zaterdag-afdeling zouden we dit jaar su perlatieven moeten gebruiken. Zowel het eerste als het tweede elftal promoveerden name lijk naar de KNVB, een resultaat waar trainer Bob Haarms en de Seniorencommissie bijzonder content mee waren. Het eerste elftal moest lange tijd de adem van AFC en De Germaan in de nek voelen, maar uiteindelijk bedroeg de voorsprong vier punten met een doelsaldo 54-16. Dat de aspiraties voor het volgende seizoen volop aanwezig zijn mag blijken uit het feit dat het team zich daarvoor danig heeft versterkt. In de voetsporen van het eerste pakte ook het tweede team opnieuw de titel. Hier kon alleen Amstelveen enigszins vol gen maar het eindigde tenslotte toch ook op vier punten. Hier bedroeg het doelsaldo 50-15. Dit elftal zal dit nieuwe seizoen bijna geheel vernieuwd aan wezig zijn, omdat de jongens, die het elftal vorig jaar gestal te gaven, dan als Ajax 3 (zaterdag) zullen gaan opereren. Eén en ander was het gevolg van de opheffing van het zon dagelftal. Dit elftal bleek binnen Ajax geen funktie meer te vervullen en bovendien was de kracht van dit team te mager. Ajax onwaardig. Dat bleek ondermeer uit een 2-0 verlies te gen Stormvogels in een rechtstreeks degradatieduel. Een aantal van deze betere spelers zullen komend seizoen voor de zaterdagafdeling gaan voetballen. Gezien het spelerspotentieel, de goede samenwerking tus sen technische staf, commissieleden en bestuur, mogen we er van uitgaan dat onze elftallen ook in dit seizoen weer klin kende resultaten zullen behalen. Steeds meer mensen gaan een kijkje nemen bij onze senio ren en als u weet dat onze elftallen hun wedstrijden zater dags op Voorland afwerken, achter de Reynoldstribune, dan geloven wij dat de Ajax-zaterdagafdeling u daar regelmatig mag begroeten. W.W. Heisterkamp wedstrijdsecretaris A.L. Blekkenhorst leider Ajax 1 A.L. van Zoest leider Ajax 2 F. Grootenboer leider Ajax 3 G. de Haan trainer J. Heil verzorger Ajax 2 Ook al valt dit elftal onder het betaalde voetbal en ook al staan er in dit elftal van leider Nol Boerkoel vaak jonge jon gens, het resorteert toch onder de 'seniores'. Het afgelopen seizoen behaalde ook dit team weer de titel, vóór AZ. In de strijd om de landstitel moest men VW na strafschop pen helaas vóór laten gaan. Een groot nadeel voor dit elftal is, dat het vaak in zeer wis selende samenstelling moet opereren. Nu eens moeten ge blesseerde spelers uit de A-selektie proberen de weg terug te vinden via Ajax 2, dan weer spelen A-junioren mee om te korten aan te vullen. Het afgelopen seizoen werd ook een start gemaakt met de beloftenkompetitie. Een tweejaarlijks gebeuren met deelne mers uit Nederland, België, West-Duitsland en Frankrijk. Dit zijn ontmoetingen waarin eventueel nieuwe spelers kunnen worden getest. De wedstrijden voor de kompetitie van Ajax 2 worden ge speeld op de dinsdagavond, op het hoofdveld (aanvang 19.30 uur). De wedstrijden in de Beloftenkompetitie vinden plaats op de donderdagavond, eveneens op het hoofdveld. Helaas bestaat hiervoor nog geen vast speelplan en vaste speeltijden.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1989 | | pagina 27