AJAX MAAKT HET U NAAR DE ZIN voorwoord algemeen directeur In mijn voorwoord in de Ajax-presentatiegids van het vorige seizoen lag het accent vooral op de consument-vriendelijke aanpak van het professionele bedrijf Ajax. Naast de dage lijkse werkzaamheden, zal dat aspekt dit seizoen opnieuw ruim aandacht krijgen. Een publieksvriendelijk beleid is een van de bouwstenen van de club en u zult reeds ondervon den hebben, dat de ingeslagen weg al heel wat resultaten heeft opgeleverd. Een aardig voorbeeld was bijvoorbeeld de verkoop van de seizoenkaarten. Die werd dit seizoen gekoppeld aan een gratis toegangsbewijs voor één van beide speeldagen van het Amsterdam-toernooi. Maar op het gebied van service gaat Ajax uiteraard verder. Bij het betreden van het Ajax-terrein zijn de vele verande ringen die het complex heeft ondergaan u zeker opgeval len. Daar waar mogelijk werd het stadion voor het publiek verbeterd. Zo is de opgang voor de auto's sterk veranderd en zijn we binnen de muren van het stadion bezig de zit plaatsen te verbeteren en is er door middel van een nieu we segmentering meer overzichtelijkheid en orde op de tri bunes geschapen. Daarnaast zijn we, met een doortastende renovatie van de perstribune, tegemoet gekomen aan de eisen die de media stellen. Niet alleen presenteert Ajax met gepaste trots de fraaie, gloednieuwe perstribune, maar ook de volledig in een nieuw jasje gestoken en van alle gemakken voorzien pers kamer. Een ruimte waar het prettig en efficiënt werken is. Het zijn een aantal voorbeelden van de verbeteringen die het Ajax-stadion in de afgelopen maanden heeft ondergaan en Ajax zal, waar mogelijk, blijven streven naar een opti male service aan de bezoekers van De Meer. Natuurlijk kijkt u met spanning uit naar wat de kompetitie 1988-1989 zal brengen. Zeker daar waar het uw club Ajax betreft. Naast alle aandacht voor de service aan het pu bliek is een goed produkt vanzelfsprekend onontbeerlijk. Dat produkt is immers het eerste waar de voetballiefhebber op af komt. In de afgelopen transferperiode is er door Ajax adequaat ingekocht. Juist om een goed produkt te kunnen blijven ga randeren. Tevens zal de jeugdopleiding een paradepaard je, maar veel meer nog een bijzonder belangrijk fundament van Ajax, meer dan ooit alle aandacht krijgen. Voor een gezonde basis van een voetbalbedrijf als Ajax is sponsoring een uiterst belangrijk gegeven. Een fenomeen dat door Ajax in een heel vroeg stadium als onmisbaar werd onderkend. Inmiddels is het bewijs dubbel en dwars Bovendien deden twee nieuwe sponsors hun intrede, te weten FORBO SPORTFLOR b.v. en OAD Reizen. FORBO is inmiddels gestart met de aanleg van een fan tastisch kunstgrasveld op het Voorland-terrein. De werk zaamheden zullen eind september voltooid zijn, en daar mee is er in een grote behoefte voorzien. In de firma OAD heeft Ajax een sponsor gevonden die voor alle vervoersproblemen per bus een confortabele en stijl volle oplossing heeft voor de verplaatsingen naar- en van de uitwedstrijden. De uitstraling en het elan van Ajax krijgen er een extra schittering door. Dat draagt allemaal bij tot de vervolmaking van het voet- balprodukt dat Ajax presenteert. Een voetbalprodukt dat ondenkbaar is zonder u, het publiek, en Ajax zal er alles aan doen om het u in het seizoen 1988-1989 volledig naar de zin te maken. A.J. van Eijden 5 Algemeen Direkteur geleverd, dat Ajax het indertijd juist zag: sponsoring is een niet meer weg te denken faktor in de sport. Het doet goed te kunnen konstateren dat Ajax nog steeds een grote aan trekkingskracht heeft op het bedrijfsleven. De verlenging van de sponsorkontrakten met TDK, CITROËN en COM MODORE met nog eens drie jaar, zijn daar een kristalhel der voorbeeld van.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 7