BLIK GERICHT DE TOEKOMST voorwoord voorzitter Sponsors Op het groene veld moet het allemaal gebeuren. Daar komt het in de voetballerij uiteindelijk op aan; en wat Ajax betreft zal het daar ook gaan gebeuren. Die overtuiging is er bij het Ajax-bestuur en, naar ik heb kunnen proeven, ook bij de selektie en de technische staf. Ajax staat weer voor een nieuw avontuur, zowel nationaal als internationaal en neemt u van mij aan dat er op alle fronten binnen de club alles aan gedaan wordt om er een succesvol voetbaljaar van te maken. Ajax beschikt over een brede selektie, een selektie met meerdere mogelijkhe den waarbinnen een gezonde konkurrentiestrijd er voor zal zorgen dat iedereen ten allen tijde op scherp staat. Alle opgewondenheid over het afgelopen seizoen ligt ach ter ons en het moet mij van het hart dat er intern bij Ajax nooit van erg veel turbulentie sprake is geweest. Ajax heeft zich niet laten beïnvloeden en is, zoals gebruike lijk, zijn eigen weg gegaan. Een weg waar het clubbelang centraal stond en staat, ook in deze tijden waarin het voet bal voor een aantal, soms ingrijpende, veranderingen komt te staan. Met name de inbreng en de invloed van de media zal daar voor zorgen en op dit terrein oriënteert ook Ajax zich terdege. Ons marketingbureau Inter Football houdt een stevige vinger aan de pols wat betreft die ontwikkelin gen. Ik zei het al in de aanhef, op het groene veld moet het ge beuren. Dat is ook een aanwijzing over het beleid dat Ajax voert. Natuurlijk ontkomen we niet aan grote investeringen. Bedragen als die zijn betaald voor spelers als Stefan Pet- tersson en Ron Willems baren in Nederland misschien nog opzien, internationaal stellen die niet eens zoveel voor. Maar het grote geld is niet altijd zaligmakend. Daarom zal Ajax onveranderd heel veel aandacht blijven geven aan het grootste goed dat de vereniging bezit: de jeugdopleiding. De jeugd heeft nog steeds de toekomst en de opleiding van Ajax die door de jaren heen steevast voor uitstekende voetballers heeft gezorgd, zal kontinuïteit van voetbal op het hoogste niveau blijven garanderen. Wij zijn ervan over tuigd dat, als Ajax de verenigingsstruktuur jaren geleden verruild had voor een stichtingsvorm, we er nu veel minder rooskleurig voor hadden gestaan. Dat Ajax floreert blijkt ook uit de belangstelling van het be drijfsleven. In de afgelopen maanden mochten we weer twee nieuwe sponsors verwelkomen, FORBO, dat een ultra-modern kunstgrasveld aanlegt op het Voorland-terrein, en OAD de grote busonderneming. Met een derde nieuwe sponsor zijn we in verregaande on derhandeling over toetreding tot ons selekte gezelschap dat dus momenteel bestaat uit hoofdsponsor TDK, kle- dingsponsor Robe di Kappa, Citroen, Martinair, Roever Reizen, Commodore, OAD en Forbo. De blik van Ajax blijft onveranderd gericht op de toekomst. Daarin past ook de service aan het publiek en aan de pers. Die kreeg in de afgelopen voetballoze maanden dan ook veel aandacht. Vernieuwingen aan de tribunes zorgden voor meer over zichtelijkheid, er worden proeven genomen met nieuwe toi letten, de perskamer is volledig gerenoveerd, evenals de perstribune, en ook de parkeergelegenhied is geherstruktu- reerd. Dat alles onderstreept dat Ajax zich terdege bezighoudt met de service aan publiek en pers. Ajax gaat een interessant seizoen tegemoet. De Europa Cup-successen met daarna het schitterende Europees Kampioenschap zorgen voor een nieuwe druk, maar ook voor een nieuwe stimulans voor het Nederlandse voetbal. Het gezegde "het is makkelijker aan de top te komen dan er te blijven" is een juist gezegde. De successenreeks zal moeten worden verlengd, en wat Ajax betreft geloof ik dat dat kan lukken. De ervaringen met het minder gelukkige Amsterdam-toernooi (dat te vroeg kwam) en het wel suc cesvolle toernooi van Olympiakos Piraeus bewezen dat er uit een minder resultaat niet direkt sombere konklusies moeten worden getrokken. De nieuwe groep is onder leiding van de juiste man, Kurt Under, in feite nog maar kort aan de slag. De groep ver dient de tijd om ingespeeld te raken en een eenheid te vor men. Het bestuur van Ajax heeft daar alle vertrouwen in. A. Harmsen 3

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 5