COLOFON INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VOORZITTER 3 VOORWOORD ALGEMEEN DIREKTEUR 5 VOORWOORD TRAINER/COACH 7 BESTUUR -DIREKTIE - ADMINISTRATIE 8 TECHNISCHE STAF - BEGELEIDING 10 SELEKTIE 1988-1989 11 ELFTALFOTO 16 INFO 17 DE AANWINSTEN 19 VOORLAND 25 SENIORES 29 SPONSORS 31 ER GEBEURT MEER IN DE MEER 35 CIJFERS 39 SUPPORTERSVERENIGING 45 CLUB VAN HONDERD 47 TOPSCORERS 49 AJAX EN ORANJE 51 KOMPETITIE 1988-1989 52 Uitgave: Ad rem bv Postbus 313 9200 AH Drachten Tel. 05120-24180 Acquisitie: Huiand bv Hoofdstraat 241 9600 AK Hoogezand Tel. 05980-93153 verschijnt 8 maal per jaar Druk: Frisch Drukkerijen bv Amsterdam Tel. 020-930865 Redaktie Ajax Magazine: Inter Football Postbus 60 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel Foto's: Louis van der Vuurst, Jan Onclin, Jan Mud, Ton den Haan. Litho: Frank Gude Redaktie Ajax Clubnieuws: A. Kraan, M. Middendorp, W.W. Heisterkamp Redaktie-adres: M. Middendorp Steenbok 22 1188 AT Amstelveen Tel. 020-454421 Vaste medewerker: D. Endt Administratie-adres: Middenweg 401 1098 AV Amsterdam Postbus 41885 1098 DB Amsterdam Foto's: Jan Mud Abonnementen: Door overmaking van f 35,- krijgt u het Ajax Magazine/Clubblad acht keer per jaar thuisgestuurd. Overmaking per giro-betaalkaart naar: Ajax-administratie, Middenweg 401, 1098 AV Amsterdam. Tel. 020-946515/6654460. Niets uit dit magazine mag worden gecopiëerd of vermenigvuldigd dan na toestemming van de redactie.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1988 | | pagina 3